Město Lázně Kynžvart se může pochlubit držitelem ceny Křesadlo, ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Ocenění nečekal
Milan Prokeš ji získal roce 2007 za celoživotní obětavou práci při rozvoji tělovýchovy a sportu v Lázních Kynžvartu. Je zakladatelem oddílu házené dívek v Kynžvartu, zakladatel a organizátor turnaje Kynžvartský pohár v házené dívek. Pět jeho svěřenek odešlo do reprezentačního družstva České republiky. Milan Prokeš dokázal svou prací zviditelnit Lázně Kynžvart a tím také Karlovarský kraj. „Byl to krásný pocit, dostat za svou celoživotní zábavu takové ocenění. Nic podobného jsem opravdu nečekal,“ řekl Milan Prokeš. „S házenou jsem začal v sedmdesátých letech a vychoval jsem řadu házenkářek,“ zavzpomínal. Město o sobě dává vědět, jak jen to jde. V minulém roce i letos se prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu v Brně i v Praze ve stánku Karlovarského kraje a Sdružení lázeňských míst. Turistům může k prohlídce nabídnout zámek Kynžvart, zříceninu hradu Kynžvart a dům New York, lázeňský park s minerálními prameny a také golfové hřiště v zámeckém parku, které je před dokončením. Zkrátka nepřicházejí ani místní obyvatelé.

Nezahálí ani senioři
Hodně kulturních akcí si pořádá pro své obyvatele místní Penzion pro seniory. „Minulý rok jsme se snažili a pozvali jsme účinkující z Moravy do jídelny základní školy, protože vlastní sál město nemá. Počítali jsme s tím, že budeme mít plnou jídelnu seniorů, že se budou krásně bavit, ale bohužel, účast byla minimální i z toho důvodu, že senioři z domova jsou zvyklí, že mají kulturu přímo v objektu,“ poznamenal s úsměvem starosta Lázní Kynžvartu Miloslav Pernica. „Ale pravidelně se ve velkém počtu účastní tradičního předvánočního setkání seniorů, které město pořádá. I minulý rok jsme sklidili potlesk,“ poznamenal.

Ve městě je spousta akcí
„Co se týká kulturních akcí ve městě, je to mimo setkání seniorů Silvestrovský přípitek na náměstí Republiky. Už druhým rokem se nám podařilo sehnat peníze od sponzorů na velký ohňostroj. Účastní se dost velké množství lidí, vždy jim připravíme přípitek. Občané se pobaví, pogratulují si navzájem. Letos jsme končili v jednu hodinu po půlnoci, někteří si dokonce na náměstí i zatančili, bylo to hezké,“ řekl starosta. Základní škola po odmlce letos uspořádá pro děti maškarní bál, další akcí ve spolupráci s městem je již druhý Ples dobrovolných hasičů. Ten bude v zámecké restauraci Metternich , kde jsou krásné prostory. Termín je 21. února. Následuje pálení čarodějnic, to je na hřišti a do něj se zapojují i děti z lázní. Je zakončené zábavou pod širým nebem,“ zdělil starosta. „Další je pravidelný Dětský den, ten už je tradiční. Pomalu začínáme konkurovat paní starostce Strnadové ze Tří Seker. Sice nemáme takové velké prostory, ale účast je vždy doopravdy veliká. Proto oslavy směřujeme na jiné datum než ve Třech Sekerách, protože spousta dětí chce využít jiných atrakcí, takže mají dva víkendy po sobě postaráno o zábavu. Tradicí ve městě se také stala pouť svaté Markéty, která je rok od roku navštěvovanější. Knihovna pořádá každý rok Noc s Andersenem,“ pokračoval starosta.

Na závěr roku následuje ještě Rozsvícení vánočního stromu. „To se nám loni fantasticky vyvedlo,“ poznamenal starosta. „Tolik lidí na náměstí jsem nikdy neviděl za tu dobu, co tady bydlím. Stromeček nám přiletěl z nebe rozsvítit anděl. Přiletěl, dotknul se stromečku, který se rozzářil. U stromečku zazpívaly děti ze základní školy a „Správný holky“ z penzionu. Na letošek, pokud budeme živí a zdraví plánujeme rozšíření programu o myslivecké troubení, pochlubil se starosta. Samozřejmostí je Mikulášská besídka. Před Vánocemi se ještě uskutečnil v hlavním sále státního zámku Kynžvart Koncert tří generací. Zazpívaly děti z mateřské školky, základní školy, rodiče dětí a přátelé školy a také „Správný holky“ z domova pro seniory, tedy 3 generace. Sál praskal ve švech, nebylo ani místo na stání. Přáním organizátorky Jany Špryňarové, ale i účinkujících je, aby se tato akce stala také kynžvartskou tradicí.

Co v Lázních Kynžvart nechybí je zahájení lázeňské sezóny. „Světí se prameny a letos by to mělo být o to slavnostnější, že dojde k setkání čtyř lázeňských měst. Bude to už dvanácté setkání a poprvé letos v Kynžvartu,“ neopomněl zmínit starosta. „Budou to Lázně Kynžvart, Konstantinovy Lázně a německý Neualbenreuth a Bad Brambach. Bude to 6. června zároveň s dětským dnem, takže vlastně celodenní oslavy.“

Na oslavence myslí také
Pravidelně také chodí představitelé radnice gratulovat oslavencům od sedmdesátého roku a následně každých pět let. Od devadesátého roku se gratuluje každým rokem. „V prosinci minulého roku jsme slavnostně popřáli na radnici nejstarší občance Lázní Kynžvart, která oslavila v plné svěžesti 100. narozeniny,“ doplnil Pernica. Vítání občánků se koná společně s obcí Stará Voda a loni bylo dvakrát. „Mezi občany města jsme přivítali 17 dětí. Kéž by se narodilo tolik dětí každým rokem,“ dodal starosta.