Provoz základní školy v Lázních Kynžvartu se datuje už od roku 1976. Tak jako mnohé jiné, i tato se potýká s úbytkem žáků. „Nepříznivá demografická křivka přináší škole již několik let problémy. V letošním školním roce ji navštěvuje historicky nejnižší počet žáků – 88,“ poznamenala ředitelka školy Hana Pelikánová.

Také proto přistoupila škola ke slučování tříd na prvním stupni. „Tento fakt zprvu vyvolal obavy v řadách rodičů, ale dnes, po několikaleté zkušenosti, je vidět, že byly zcela zbytečné,“ uvedla ředitelka.

Nevydechne si ovšem učitelka. Po dobu vyučování řídí práci dvou tříd a to na ni klade obrovské nároky.
Výhodou nízkého počtu žáků ale je, že se učitelé můžou více věnovat dětem s poruchami učení i těm prospěchově slabším.
Škola se může pochlubit velmi dobře vybavenou počítačovou učebnou s dataprojektorem a čtrnácti počítači. Ty jsou připojené k internetu.
Ve školní laboratoři mají děti k dispozici interaktivní tabuli. Jak uvedla ředitelka, velkou výhodu má spojení základní školy s mateřskou, a to nejen v organizování společných akcí. Předškoláci mají možnost pravidelně navštěvovat počítačovou učebnu. Učiteli jim v tomto případě jsou žáci osmé třídy. Pravidlem se už staly společné výtvarné a pracovní dílny. Děti z mateřinky tak nepřecházejí po nástupu do školy do cizího prostředí.
„Už několik let u nás funguje Školička, přípravka budoucích prvňáčků,“ uvedla ředitelka Pelikánová.

„Předškolní děti pravidelně od ledna do června navštěvují jednou až dvakrát týdně učebnu první třídy, kde se zábavnou formou seznamují s nároky na prvňáčka, s početními představami, učí se uvolňovací cviky ke psaní a správné držení psacího náčiní,“ řekla.
Právě nesprávné držení tužky je to, na co si stěžují všichni učitelé prvního stupně nejvíce.
Kromě běžných činností, které dětem pomáhají začlenit se do kolektivu a připravit se na vstup do školy základní, nabízí mateřská škola i spoustu zajímavých činností, akcí, exkurzí, výletů a několik zájmových kroužků.
Zdraví dětem upevňuje pravidelné každodenní otužování chladnou vodou, cvičení v tělocvičně ZŠ i využívání místní minerální vody Richard k celodennímu pitnému režimu.

V zimních měsících děti navštěvují Školičku bruslení, a když to sněhové podmínky dovolí, i malou školičku lyžování. „Ve skanzenu v Doubravě u Chebu a na hradě Vildštejn měly děti možnost vidět, jak žili naši předkové. S řemesly se seznámily ve sklářské huti ve Staré Vodě nebo v pekárně v Dolním Žandově. Na policejní služebně v Lázních Kynžvartu si děti vyzkoušely role policistů a u hasičů v Mariánských Lázních zase role hasičů. Velkým zážitkem byl pro děti výlov rybníka,“ vyjmenovala ředitelka.

Práci policistů v Lázních Kynžvartu pochválil i starosta Kynžvartu Miloslav Pernica. „Spolupráce s místním policejním oddělením funguje naprosto spolehlivě,“ řekl. Kromě exkurzí pořádá škola i vlastní akce a účastní se zábav pořádaných městem.
„K těm pravidelným patří halloweenská strašidelná škola, kde mimo her a soutěží musí žáci sebrat mnoho odvahy, aby prošli školou mezi spoustou strašidelných bytostí. Spolehnout se mohou jen na svou baterku,“ uvedla ředitelka školy.

„Mnohým dívkám a slečnám se zvedne sebevědomí, když zjistí, jak jsou půvabné a krásné oproti čarodějnici, kterou si vyrobí a spálí při pálení čarodějnic. Prověřit své dovednosti mohou naši žáci při plavání, bruslení, na lyžích, v posilovně, na spinningu, při fotbale či jiných sportech v rámci soutěží, do kterých se naše škola zapojuje,“ vyjmenovala, kam se můžou místní děti zapojit.
Aby toho nebylo málo, má i škola vlastní kroužky.

„Ve volném čase mají děti možnost navštěvovat osm kroužků vedených vyučujícími nebo rodiči. Do těchto kroužků se zapojuje 57 procent žáků. Na škole už také mnoho let působí pobočka ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně. Výuku hudební školy navštěvuje v oborech hra na klavír, hra na keybord, hra na flétnu, hra na kytaru a hudební nauka 16 našich žáků. Tyto děti pravidelně vystupují na akcích ZUŠ i na akcích školy. Možnost dalšího sportovního vyžití mají žáci v oddílech házené a kopané, které fungují pod hlavičkou TJ Sokol Lázně Kynžvart,“ doplnila ředitelka vyčerpávajícím způsobem.