Další část oblíbeného seriálu s názvem U vás na návštěvě se zaměří na historii obce Lipová.

První zmínka o Lipové v dějinách pochází z roku 1473. Původní název Lindenhau je z roku 1500 až 1600. Stálými obyvateli byla obec osídlena v letech 1770. Obec byla majetkem hraběte Metternicha.

V místech, kde nyní obec Lipová stojí, byly dříve lipové háje, jejichž vykácení nařídil právě rod Metternichů. V roce 1905 vlastnil hrabě Metternich již pouze lesy a menší část obce.

Nové období obce Lipová začalo v roce 1960, kdy při volbách 12. 6. 1960 se sloučily obce Lipová, Palič a Mýtina v jednu velkou obec, která se skládala z patnácti katastrálních území a stala se tak tehdy druhou největší obcí v bývalém okrese Cheb.
Od roku 1960 je v obci také vedená kronika.

V současné době má obec devět částí (Lipová, Dolní Lažany, Dolní Lipina, Doubrava, Horní Lažany, Mechová, Mýtina, Palič a Stebnice) a rozkládá se na 4579 hektarech. Spádová obec Doubrava je prohlášená za skanzen. Počet obyvatel se pohybuje okolo 600, z toho přibližně polovina je v produktivním věku. Průměrný věk Lipovanů je 35,3 roku.

V obci se sice nenachází policie ani zdravotnické zařízení, funguje zde ale škola a dokonce už také opět mateřská škola.

(red, Zdroj: webové stránky
⋌obce Lipová)