Vesnická malotřídka rodinného typu – to je krátká charakteristika Základní a mateřské školy v Lipové.

„Jsme vesnická malotřídní škola se třemi ročníky, a to od první do třetí třídy,“ uvedla ředitelka školy Mgr. Michaela Lámerová. „Od loňského roku je opět v provozu také školka.“ Ta byla totiž od roku 2000 v obci kvůli malému počtu žáků zavřená. V současné době do mateřské školy chodí čtrnáct dětí. „V případě, že bude dost dětí, může škola fungovat až do pátého ročníku.“

V obci také funguje ranní družina. „Chodí k nám školáci ze spádových obcí, kterým do Lipové přijíždí autobus po sedmé hodině,“ vysvětlila ředitelka. „Prakticky všechny děti navštěvují družinu, která u nás funguje do 15 hodin.“ Oběd mají díky speciálními sociálnímu programu zdarma.
Ačkoliv pracovníci školy nepořádají speciální zájmové kroužky, ratolesti si užijí právě v družině. „Je rozdělená tak, že se děti věnují každý den něčemu jinému,“ řekla Michaela Lámerová. V zimě chodí bruslit, věnují se počítačům, sportu nebo třeba kultuře. Jedním z posledních úspěchů bylo třetí místo v soutěži o nejhezčí adventní věnec, kterou pořádalo chebské muzeum.

„Spolupracujeme s domem dětí a mládeže Sova, chebskou 4. Základní školou nebo s chebským muzeem,“ vysvětlila. Právě s muzeem dětí absolvují velké sobotní výlety do Prahy a do Pohádkového domu v Pičíně. Kromě toho chystají ve spolupráci s 2. Základní školou v Chebu společný projekt o Hroznatovi, který žil ve 13. století. Děti v rámci něj chystají divadlo, tvořivou dílnu, povídání a výlet autobusem.
„Také pravidelně dojíždíme do Chebu na logopedii. Jezdíme všichni společně ranním autobusem a pak míváme v Chebu různý program – třeba jdeme do galerie, dětské knihovny, kina či divadla.“

Výlet nesměl chybět ani tento týden. „Pan Švestka z Hroznatova nás pozval do obory na jeleny a daňky,“ popisovala ředitelka. „Pro děti to byl úžasný zážitek. Mohly lesní zvěř pozorovat zblízka a pohladit si i krotkou laň. U čaje a sušenek pak prohlížely paroží jelenů a daňků a poslouchaly zajímavé vyprávění. A protože byly děti klidné a velmi ukázněné, tak nás pozvali i na léto na další pozorování krásné lesní zvěře.“
Zrušená mateřská škola způsobila, že pět z devíti dětí potřebovalo logopedickou pomoc. Kromě pravidelných návštěv školáci cvičí také přímo v Lipové ve škole. Díky tomu, že absolvovala ředitelka školy potřebné kurzy, může s dětmi cvičit. „Teď už jsou všichni školáci v pořádku a na logopedii jezdíme se školkou,“ uvedla ředitelka.

Výhodou spojení školy a školky je fakt, že pro děti není přechod na školu nikterak traumatický.