Přes šest set obyvatel žije v Lipové a okolí. I přes tak nízký počet občanů zde funguje několik sdružení.

Chovatelé pořádají výstavy
V Lipové působí třeba místní organizace Svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva. „Tato organizace krom jiných aktivit pořádá v Lipové každým rokem výstavu drobného hospodářského zvířectva, na které rozhodčí hodnotí jednotlivá zvířata,“ vysvětlil starosta obce Lipová Petr Klír. Výstava je prodejní, udílejí se na ní ceny pro jednotlivé druhy zvířat.

Sportovci nežijí jen fotbalem
V Lipové také aktivně působí sportovní oddíl TJ Sokol Lipová, který vznikl v roce 1953. Tento sportovní oddíl má celkem 261 členů, z toho 86 dětí a mládeže. „V TJ Sokol Lipová je oddíl kopané, který má tři družstva, družstvo mužů A, družstvo mužů B a družstvo starších žáků, kteří se v tomto roce zúčastní turnaje v kopané v Berlíně,“ podotkl starosta. Dále zde působí oddíl rekreačního volejbalu, cvičení aerobiku pro ženy a rekreační cvičení pro ženy, cvičení pro děti od tří do deseti let. Tělovýchovná jednota pořádá ve spolupráci s místním obecním úřadem pravidelné společenské akce. Zejména se jedná o ples samotné tělovýchovné jednoty, lampionové průvody, mikulášské nadílky a diskohrátky pro děti.

Aktivní jsou také myslivci
„Dřív jsme v Lipové ve spolupráci s obecním úřadem pořádali různé akce,“ uvedl člen sdružení Jaroslav Vild. „Na prvním místě máme ale starost o zvěř a přírodu,“ vysvětloval, proč se již nepodílejí na všech akcích.
O co všechno se tedy lipovští myslivci ještě starají? „Máme také na starost obdělávání mysliveckých políček, podávání medikamentů zvěři, sázení stromků či zakrmování zvěře, a to nejen v těchto mrazivých dnech,“ vyjmenoval část povinností.
Kromě toho si i přesto nenechávají ujít přípravu některých kulturních a společenských akcí jako je maškarní bál, dětský den, mikulášská besídka, ale i akce pro dospělé.

Každoročně pořádají střeleckou soutěž mysliveckých sdružení ve Františkových Lázních. „Za zmínku také stojí účast našich trubačů při vstupu do Schengenu a odstranění poslední závory mezi Německem a Českou republikou,“ řekl Vild.
Kromě toho lipovští myslivci pořádají zkoušky mysliveckých adeptů a loveckých psů. „Další z našich aktivit je také sousedské setkání u Kaštanu či poslední leč s kulturním programem za účasti myslivců z celé republiky. Na této akci spolupracujeme s myslivci z Paliče a z Hroznatova,“ sdělil Vild. „Také se můžeme pochlubit šampionem Petrem Šilhanem. To je vítěz mezinárodních klubových všestranných zkoušek slídičů. Kromě toho máme jediné myslivecké mažoretky na světě.“ Myslivci z Lipové se i pyšní trubači lovecké hudby nebo chovnou stanicí Miroslava Růžičky.