Rozpočet obce Milíkov je čtyři miliony korun na rok. I s tím se dá ale vyjít.

V současné době se zpracovává projekt na obnovu středu obce. Zkrášlení si vyžádá přibližně deset milionů korun. „V dubnu až květnu budeme žádat o stavební povolení. To je nutné pro podání hmotné žádosti,“ vysvětlil starosta obce Milíkov Jan Benka. „Jako první by se řešil park s pomníkem. V první etapě by se také upravilo okolí obecního úřadu.“

V obci přibudou chodníky, upraví se zeleň, ale také projde změnou prostor u kulturního domu. „Také zde se počítá s informačními tabulemi a úpravou venkovního sezení u restaurace. Vyřeší se zde také parkování.“ Druhá část obnovy středu obce se zaměří na na dvě dětská a fotbalové hřiště. „Kromě jejich úpravy se počítá také s volejbalovým a tenisovým kurtem a zázemím pro sportovce.“ Poslední část zahrnuje úpravu potůčku, který teče okolo místního kostela. Z této části obce by se podle projektu měla stát klidová zóna s lavičkami a zelení. Kdy bude obnova hotová, záleží především na dotacích. „Určitě počítáme také s rozvojem turistiky,“ řekl starosta.

Díky krásné přírodě by se rádi zaměřili v obci na cykloturistiku. „Přes Mokřinu vede cyklostezka, kterou nechala vybudovat kynšperská radnice. Rádi bychom na ní navázali a poté se připojili na stezku u Dolního Žandova.“ Starosta počítá, že by mohla být trasa hotová během dvou až tří let. „Investovat v rámci tohoto projektu budeme muset do dopravního značení nebo třeba informačních tabulí.“ Cyklisté jsou z nápadu nadšení. „Určitě se tam pojedu podívat,“ řekl nadšený cyklista Tomáš Bartoška z Chebu.

Potíže v obci způsobuje absence vodovodu a kanalizace v Mokřině. „Technicky nejjednodušší by bylo propojení Malé Šitboře, Těšova a Mokřiny,“ vysvětloval starosta Jan Benka. „Stálo by to ale osm milionů korun. Hledáme tedy jiné řešení. Je možnost, že bychom se mohli napojit na Tuřany. Ale je zatím brzy hodnotit, zda by toto řešení bylo vhodné.“ Letos má obec mimo jiné v plánu výměnu střešní konstrukce a oken kulturního sálu. To by přišlo celkově na 390 tisíc korun. „Kulturní sál prošel asi v roce 2000 rekonstrukcí vnitřních prostor a změnilo se vytápění. Také se již zrenovoval nájemní byt, který v budově kulturního domu je. Jeho oprava vyšla na 450 tisíc korun.“