Malá Šitboř, Velká Šitboř, Těšov a Mokřina spadají pod obecní úřad v Milíkově. Právě do obce, která se nachází mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi, se Deník podíval v dalším dílu seriálu U vás na návštěvě. Funkci starosty v obci vykonává Jan Benka.

Jak dlouho jste starostou?
Funkci starosty vykonávám od doplňujících voleb v roce 1998.

Máte chuť kandidovat i další volební období?
Chuť zde možná trochu je. Je ale předčasné to řešit. Neříkám ani ano, ani ne.

Jste neuvolněný starosta. Jak vypadává váš běžný den?
To je samozřejmě různé. Někdy jsem na úřadě dopoledne, někdy odpoledne. Před třemi lety jsem změnil zaměstnání a můj současný zaměstnavatel mi vychází až nadstandardně vstříc. Nemám tedy problém to zkombinovat.

Kolik dní v týdnu úřadujete?
To je také různé. Většinou to bývá úterý, středa, někdy pátek. Ale když se třeba připravuje rozpočet, dotace a podobně, tak i o víkendu.

Co vidíte jako největší úspěch svého starostování?
Jestli vůbec nějaký úspěch je, to by měli posoudit spíš obyvatelé. A pokud, rozhodně to není zásluhou jednotlivce, ale celého kolektivu. Mám štěstí, že se s místostarostou doplňujeme, a činnosti máme rozdělené mezi sebe. Neopomenutelnou roli hraje samozřejmě zastupitelstvo. Ale jsem rád, že se nám podařila například rekonstrukce nájemního bytu, kulturního domu či hasičské zbrojnice. Ale myslím, že je na hodnocení ještě čas.

Co naopak myslíte, že jste ještě nestihl?
Takových věcí je podle mého názoru strašně moc. Je to dáno už tím, že je obec limitována finančními prostředky. Jakou můj dluh obci vidím třeba to, že jsme již dřív nenechali vypracovat územní plán, ale také vybudování vodovodu do obce Mokřina.
Jaké největší investice máte v plánu na tento rok?
Náš rozpočet je 4, 5 milionů. Takže se letos zaměříme spíš generální opravy. Zpracováváme ale také územní plán. Velké investice chystáme spíš na další rok. Mezi ty patří obnova a úprava středu obce. Zde budou náklady kolem 10 milionů korun.

Vaší obec trápí nezaměstnanost.
U nás činí nezaměstnanosti téměř 28 procent. To je dáno také tím, že máme v obci kolem sta výdělečně činných lidí. Což znamená, že je jeden občan také jedním procentním bodem. Nárůst nezaměstnaných vznikl především během poslední poloviny roku, kdy podniky omezují výrobu. Ale s úřadem práce zaměstnáváme od března do listopadu letošního roku čtyři místní občany.

Potíží je vodovod v Mokřinách.
To je specifický problém kvůli poloze obce a počtem občanů. Množství připojených lidí v budoucnu by nám ani nedovolilo získat větší finanční obnos z dotací a podobně. Náklady by byly totiž vyšší než osm milionů korun. Ale usilujeme o to problém řešit. Teď se snažíme nalézt společné řešení se starostkou obce Tuřany. Koncem roku bychom měli být moudřejší.