Davy turistů dřív mířily do Mnichova u Mariánských Lázní. Ačkoliv se mají stále na co dívat, do obce přijíždějí spíš jen výletníci ze sousedního Německa.

Kostel Petra a Pavla v Mnichově převzali v rámci církevních restitucí premonstráti před více než deseti lety. Stejně jako kostely v Rájově a Sítinách. Podle starosty by se do jejich oprav mělo investovat víc. Ačkoliv jsou vnitřní fresky mnichovského kostela velice zachovalé, venkovní fasáda padá.
Jeden čas byla ohrožená také turisticky nejpřitažlivější část – mumie v podzemí kostela. „Těla vyschla přirozeně,“ uvedla průvodkyně Michaela Červáková z Mnichova. „V podzemí je dobrá cirkulace vzduchu,“ popisovala.

Jenže na konci minulého století začaly mumie plesnivět a řád premonstrátů chvíli i zvažoval, zda by nebylo lepší těla pohřbít. Podzemí bylo chvíli uzavřené. Mezi tím se situace spravila. V současné době mohou lidé mumie opět vidět.

A jak se tam vlastně těla dostala? O tom se zmiňuje historik Richard Švandrlík v Hamelice, v 10. čísle z roku 1999: „Hrobní krypta pod kostelem je místo, kam se pohřbívalo do roku 1784. Krypta má stěny z lomového zdiva a je naplněna četnými mumiemi z 18.století. Pohřbívalo se sem za 10 zlatých. Dnes tu zůstalo asi 50 zachovalých dubových rakví se zajímavými malbami. Krypta byla suchá, takže v ní mrtvoly netlely, nýbrž vysychaly a mumifikovaly.“
Identita mrtvých ale není známá. „Kdo tam je, netušíme,“ řekla Michaela Červáková.

Richard Švandrlík ale ve stejném čísle zmiňuje: „Mezi mumiemi je také hrabě Jáchym Pachta z Prahy, který sem byl přivezen francouzskými vojáky jako rukojmí a zde podlehl útrapám cesty 2. prosince 1742, zatímco Francouzi ve zmatku prchali,“ píše.

Zajímavá je také další historie obce. V sedmnáctém století měl Mnichov hrdelní, soudní i sirotčí právo. O sto let později vyrostla na náměstí radnice s pranýřem. Také ten si lidé mohou prohlédnout i teď. Kromě toho je ve středu obce kašna, ve které se topili nepoctivci.