V tomto posledním díle o Odravě se Deník zaměřil na historii obce. Právě tak, jako o mnohých jiných, zmiňují se historické prameny o Odravě už někdy ve čtrnáctém století.

Obec Odrava se skládá z pěti přidružených obcí. Potočiště, Obilná, Dobroše, Mostov - Hlinová a Odrava. První písemná zmínka o Odravě pochází z roku 1370. Na příští rok plánuje radnice v Odravě oslavu výročí první písemné zmínky. Jaké oslavy budou, záleží ovšem na finančních možnostech obecního úřadu.

Dobroše
je více méně osada pouze o 5 obytných domech, kde pobývají starší občané na svých velice pěkných usedlostech.
Odrava (Kulsam)
Panství Mostov, ke kterému Odrava náležela, patřilo pánům Leuchtenbergerům, Nothaftům a Hertenbergerům. V roce 1322, když byl Cheb dán do zástavy, už Odrava k Chebsku nepatřila - hranicí se stala řeka Odrava. Obec patřila už od roku 1286 pod faru v Kynšperku.

Hlinová (Klingen)

První písemná zmínka pochází z roku 1606. Na Müllerově mapě z let 1714 až 1742 Hlinovou nezmiňuje, je zakreslena až na josefínské z roku 1782 - mohlo to být asi šest až osm budov. Další mapy obec opět nezobrazují. Už roku 1864 byla Hlinová nejvýznamnější keramickou továrnou v oblasti chebské Obchodní a živnostenské komory.

Obilná (Kornau)
První písemná zmínka je z roku 1288, poprvé je zmíněna v listině z roku 1288, v níž odkazuje loketský měštan Merklin chebským františkánům obilní daň ze svého statku v Cornouwe. Při zástavě Chebska roku 1322 byla Obilná na listině zastavených míst.

Potočiště (Dirnbach - Dorenbach)
První písemná zmínka je z roku 1312. Název obce se odvozuje od Am dürren Bache (na vyschlém potoce). Listinně bylo místo už od roku 1312 součástí léna hradu Wogau (Vokov), od 14. do 16. století měnilo Potočiště často majitele, v roce 1666 jej zakoupilo město Cheb a rozdělilo.

Mostov (Mostau)
První písemná zmínka pochází z roku 1362. V roce 1353 patřila obec Zoswitzerovům, roku 1362 byla lénem Leuchtenbergů. Původně stála na místě zámku tvrz. V 17. století byl Mostov v držení hrabat Zedwitz, což dokazují sochy svatých se Zedwitzovským znakem.