Velkou investiční akcí, kterou v loňském roce provedla radnice v Poustce, byla úprava prostranství před hradem Seeberg.

„Požádali jsme o dotační titul z ministerstva zemědělství ze zemědělského intervenčního fondu,“ uvedl starosta Poustky Jan Ryba. „Jednalo se o dotaci na úpravu vsí a návsí z programu rozvoje obnovy a venkova. Vyšli nám velmi vstříc, pro malé obce je to velice výhodný dotační titul, protože obec se na tom podílela jen deseti procenty. Za tyto peníze jsme dokázali opravit kompletní předhradí před hradem Seeberg v obci Ostroh a v obci Poustka jsme koupili pozemek a vybudovali nový parčík a tím se prodloužila naše naučná stezka.“ Ta vede okolo hradu Seeberg kostela sv. Wolfganga v Ostrohu a bude končit v Poustce.

Nenáročný terén umožňuje absolvování i rodinám s dětmi. Na několika místech podél cesty jsou rozmístěna také odpočívadla a lavičky pro unavené poutníky. I přesto, že Poustka patří k obcím, které nemohou ze svého rozpočtu vydávat velké sumy peněz, podařilo se jí prozatím zpřístupnit dva okruhy naučné stezky.

První měří 800 metrů, druhý 1 800 metrů.

Na ně získala z Krajského úřadu Karlovarského kraje celkovou dotaci 320 tisíc korun, částkou 20 tisíc korun přispěly sousední Františkovy Lázně. Stezka by se měla později rozšířit na celkové čtyři okruhy.

Jednou ze zastávek bude také tvrz v Poustce. Na odhalení základů bývalé tvrze se v současné době pracuje.
„Úprava předhradí a vybudování parčíku byla akce za dva a půl milionu korun, která se podařila, je proúčtovaná a dokonce už i proplacená od zemědělského intervenčního fondu,“ neskrýval nadšení starosta.

„Při opravě předhradí nám ještě pomohla další dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Dostali jsme 139 tisíc korun a za dalších 139 tisíc z našeho rozpočtu jsme opravili zídky a další části naučné stezky,“ poznamenal Ryba. Okolí hradu tvoří obecní pozemky, částečně patří Františkovým Lázním.

„Musím poděkovat františkolázeňským za to, že se na investici spolupodíleli. Dostali jsme dvě stě tisíc korun na pomoc a za dalších zhruba dvě stě tisíc korun si Františkovy Lázně udělaly chodník k hradu. Ten už leží na jejich pozemku. V úpravách budeme pokračovat i letos a teď jednáme s františkolázeňským muzeem a s radnicí, jakým způsobem budeme postupovat dál. Okolo hradu a okolo kostela se musí stále něco dělat, protože je to turistické centrum naší obce.“

(šma)