Když se řekne fotbal ve Skalné, téměř každému vytane na mysli jméno našeho nejslavnějšího fotbalisty Pavla Nedvěda.

Fotbalový klub
Tento slavný hráč se do svého rodiště pravidelně vrací, navštěvuje mladé fotbalisty, trénuje s nimi a předává jim své zkušenosti.
„Fotbalový klub je se svými téměř 200 členy největším spolkem ve městě. V současnosti v pravidelných soutěžích hraje celkem pět mužstev, z nichž tři jsou mládežnická v kategoriích starších žáků, starší a mladší přípravky,“ uvedl Tomáš Pěček z FK Skalná.
„Právě v mládežnických týmech spatřuje klub hlavní cíl a smysl své činnosti. Jde o to nabídnout mladým hráčům kvalitní tréninkové zázemí pro sportovní využití jejich volného času jako alternativu k častému hraní počítačových her. Chceme jich přitáhnout jich do svých řad co možná nejvíce, což se ne nám zcela daří,“ podotkl.
Klub disponuje kvalitním zázemím v podobě nových kabin a tří travnatých hřišť, které se nedá srovnávat s tím, v jakých podmínkách začínal v klubu jeho nejslavnější odchovanec Pavel Nedvěd.
Družstvo starších žáků může hrát pravidelnou soutěž jen díky hráčům z ostatních klubů, které touto věkovou kategorií nedisponují vůbec. Tito hráči nyní tvoří celou polovinu týmu. Podobně jsou složena i mužstva přípravek, ale přesto vedení klubu pevně věří, že většina domácích hráčů nakonec projde mládežnickými mužstvy až do týmu dospělých a pomohou udržet pro Skalnou co možná nejvyšší fotbalovou soutěž.
„I když před výší soutěže upřednostňuje klub skutečnost, aby v mužstvu dospělých nastupovali především domácí odchovanci,“ poznamenal Pěček.
Před nesmyslnými investicemi do hráčského kádru preferuje vedení klubu další rozvoj vlastního zázemí a vylepšení vybavení fotbalového areálu.
„V letošním roce se nám podařilo dokončit vlastní zdroj vody pro zavlažování travnatých ploch a v budoucích letech je v plánu vybudování osvětlení tréninkového hřiště a oprava tribuny,“ pochlubil se Pěček.
V rámci soustředění využívala v minulosti areál FK Skalná například A mužstva mužů AC Sparta Praha, Slovan Liberec, Viktoria Plzeň nebo Buldoci Karlovy Vary. Mezi ty nejatraktivnější patřil pobyt starší přípravky ruského Zenitu Petrohrad ve Skalné. V létě 2007 hřiště hostilo mladé fotbalisty v rámci fotbalové Akademie Pavla Nedvěda.

Sbor dobrovolných hasičů
Vznikl v roce 1869 z tělocvičného spolku. Od této chvíle pomáhali členové dobrovolného hasičského spolku občanům města při hašení požárů, povodních a živelných pohromách. V květnu příštího roku oslaví Sbor dobrovolných hasičů (SDH) 140. výročí svého vzniku. Při té příležitosti chystá otevření hasičského muzea a vysvěcení spolkového praporu.
„V dnešní době je náš hasičský sbor na vysoké úrovni, jak po stránce odborné, tak i po stránce materiálního vybavení,“ uvedl jednatel SDH Roman Melničuk. „Máme celkem 53 členů. Z toho je 21 mužů ve výjezdové jednotce. Tři naši členové jsou dokonce zaměstnanci hasičského záchranného sboru,“ pochlubil se Melničuk.
Veliký důraz klade jednotka na odbornou přípravu.
Členové výjezdové jednotky se každoročně zúčastňují školení a odborné přípravy na HZS Cheb. Skalenští hasiči disponují technikou a věcnými prostředky požární ochrany srovnatelnou s profesionálními hasičskými sbory. Ve výjezdu mají skalenští hasiči dvě vozidla CAS, a to dva roky staré vozidlo Renault a vozidlo po generální opravě Škoda 706 RT. K těmto dvěma automobilům má ještě jednotka SDH Skalná k dispozici vozidlo AVIA a automobilový přívěs s PPS 12 a PPS 16.
Jednotka SDH Skalná je v rámci organizace plošného pokrytí státu zařazena jako JPO III. Její povinností je k události vyjet do deseti minut od vyhlášení poplachu. V rámci plošného pokrytí státu jednotka SDH Skalná zajišťuje města Skalná a Františkovy Lázně a k nim spadající místní části. Patří mezi pevné pilíře záchranného integrovaného systému Karlovarského kraje.
„Skalenští hasiči jsou významnou součástí společenského života ve Skalné. Skalenský masopust, dětský maškarní bál, pálení čarodějnic, dětský den, hasičská proudnice a tak dále, to jsou akce, které připravujeme pravidelně,“ poznamenal Melničuk. „Nevynecháváme ani soutěže v požárním sportu, kde dosahujeme vynikajících výsledků. Najdeme mezi námi i borce, kteří soutěží za Karlovarský kraj na mistrovství České republiky,“ pochlubil se.
Mimo jiné u sboru funguje kroužek mladých hasičů, který navštěvuje okolo patnácti dětí. Mladí hasiči se zúčastňují různých výletů, exkurzí, táborů a soutěží. Na nich dosahuje tento hasičský potěr vynikajících výsledků a v celoroční soutěži Plamen jsou tyto děti vždy vidět na předních příčkách startovního pole.

Muzeum hasičské techniky
Občané regionu, milovníci hasičské historie i turisté, kteří Skalnou navštíví, se mohou těšit na nové Muzeum hasičské historie.
„Toto muzeum, pokud vše dobře dopadne, otevřeme na hradě Vildštejn dne 8. 5. 2009 u příležitosti 140 let založení hasičského dobrovolného spolku ve Skalné,“ poznamenal Melničuk.
Nápad se zrodil v hlavách několika nadšených lidí, které spojuje společná věc – láska k hasičství a úcta k našim dědům a pradědům. Všechno dala do pohybu jedna stará dvoukolová zápřahová stříkačka z roku 1869 na ruční pohon. K ní se přidala další stará stříkačka Flader na dvoukolovém podvozku a nakonec sbor letos zakoupil od soukromého majitele z Paliče další zajímavý exponát, a to čtyřkolovou zápřahovou stříkačku od výrobce R. A. SMEKAL.
„K těmto exponátům poté přibyly další a další staré stříkačky, žebříky, uniformy, dokumenty, přilby, fotografie,“ přiblížil jednatel hasičů. Jednotlivé předměty byly do budoucího muzea věnovány, nebo zapůjčeny od občanů našeho regionu a hlavně od dobrovolných hasičských sborů v našem okolí. Těm hlavně patří dík za to, že tyto staré stroje po celou dobu oprašovali, opravovali a udrželi pro příští generace,“ poděkoval.
Muzeum hasičské historie bude mapovat činnost hasičů a taktiku boje s ohněm od jejich prvopočátků. Na interiérech muzea i na renovacích exponátů se v současné době intenzivně pracuje. To vše za pomoci města Skalná a Krajského muzea Karlovarského kraje, muzea Cheb.
„Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří podpořili tento projekt a oslovili širokou veřejnost, milovníky historie i hasičské sbory, jenž vlastní a mohli by zapůjčit nebo věnovat exponáty do tohoto zajímavého muzea, ať kontaktují jednatele SDH Skalná,“ doplnil na závěr Melničuk.