Základní škola ve Staré Vodě je malá, ale vzdělání žákům poskytuje stejně jako větší školy v jiných obcích. Výhodou jednotřídky je, že se učitelé se žáky lépe znají a mohou tak více spolupracovat. „Máme společný první až třetí ročník,“ uvedl ředitel školy Martin Vlasák.

Děti jsou více samostatné a starší žáci pomáhají prvňáčkům se školní prací.
„Rodinné prostředí dělá hrozně moc a doporučila bych všem rodičům, kteří mají trochu bázlivé děti, aby ratolesti dávali do takovýchto menších škol,“ poznamenala starostka obce Eva Procházková. „Tady na ně pořád někdo vidí a jsou pod dozorem v malém kolektivu.“

„Patologické jevy jako šikanování se neobjevují. Ani v prostojích, když jsou děti třeba v šatnách. Tam právě takovéto věci vznikají. Pro učitele je výhoda i to, že znají rodinné prostředí žáků, tak mohou být nápomocni při řešení nejrůznějších záležitostí,“ uvedl Vlasák.

Ve škole působí jak na místě ředitele, tak jako učitel. „Já sám vyučuji matematiku, češtinu, angličtinu a hudební výchovu a další péči dětem věnuje vychovatelka z družiny. Ta si žáky převezme v mezi desátou a jedenáctou hodinou, pak s nimi jde na oběd,“ představil denní program.

Školní jídelna je v budově bývalé mateřské školy. Základní škola je spojená i s mateřinkou. „Tam máme dvanáct dětí,“ poznamenal ředitel. V první třídě je šest dětí, ve druhé třídě také šest a třeťáci jdou dva. „Výhoda spojení tkví v tom, že když děti nastupují do školy, jdou vlastně do známého prostředí a jsou dobře připravené na zápis.“ Funfuje i mimoškolní program.

„Od října nám funguje kroužek zobcových fléten, kam chodí deset dětí. Kroužek vedu každý čtvrtek. V minulých obdobích jsem měl počítačový kroužek, ale teď jsem to změnil, aby se děti mohly také předvést na besídkách,“ uvedl ředitel. Časem možná přibyde keramická dílna. „Vystupujeme každoročně v prosinci v ústavu sociální péče v Mariánských Lázních. Děti jsou už zvyklé a nestydí se.“

Jak vyjmenoval, žáci také předvádějí své umění i na jiných akcích a na dni dětí. Veškeré školní akce se konají ve školní tělocvičně. „Je škoda, že tady chybí prostory,“ poznamenal na adresu chybějícího kulturního zařízení ve Staré Vodě. Ke sportování mohou děti využít skluzavku na dvoře školy, a to i mimo vyučování.