V dnešním díle seriálu o Třebeni se věnujeme historii obce. V současnosti má téměř čtyři stovky obyvatel, počítáno i s lidmi v místních částech Třebeně. Původně Trebendorf je v historických pramenech zmíněn už v roce 1324. Obec měla kdysi i svou tvrz, ta se ovšem do dnešních dnů nezachovala. V roce 1444 získal Třebeň do majetku Hainz von Juncker, který zde nechal vystavět kostel. Ten zcela nedávno získala obec do svého vlastnictví.

„Investice do oprav budou vysoké, ale já jsem zastáncem toho, že taková historická památka se nemá nechat zchátrat,“ říká starosta Třebeně Antonín Kalina.

„Kostel i se sousední školou je nepřehlédnutelná dominanta celého kraje. Opravu si určitě zaslouží, vždyť je to takový symbol Třebeně,“ poznamenal chebský turista Luděk Vlček.

Co ovšem v kostele vznikne, dosud neví. Původně gotická stavba získala v roce 1758 loď a presbytář, v roce 1788 přibyla i fara. V roce 1589 dokonce v obci fungovala škola. Ta ovšem v protireformaci zanikla, byla obnovena v roce 1828, ovšem dnes jako škola nefunguje. Obec nemá tolik obyvatel.
Dnes je v budově umístěna mateřská škola. Kromě kostela patří k obci také hřbitov, dnes značně poničený. Na jeho regeneraci už existuje studie. Ta počítá s parkovou úpravou. Bývalý hřbitov tak bude sloužit jako odpočinková zóna. Za péči o zeleň dokonce získala Třebeň v roce 2006 Zelenou stuhu, ocenění, které kraj rozdává právě takovým obcím, které se snaží o zkvalitnění a zkrášlení životního prostředí. Ač je Třebeň hojně zastavěná historickými objekty, už i zde dnes vzniká nová výstavba rodinných domů. Klidné místo sem láká nové obyvatele. To je také to, oč starostovi jde. Společenský život v obci ovšem skomírá, ačkoliv se zde několikrát do roka pořádají zábavy. O nich se zmíníme samostatně v dalším díle seriálu. Další zajímavostí jsou bezesporu dva památníky. Jeden je věnován obětem první světové války, druhý obětem druhé světové války. Ten první je poblíž hřbitova a obec se jej chystá opravit, ten druhý se nachází na hřbitově a v minulých letech byl pietně přemístěn do středu obce.
Ten na své náklady nechala minulý rok opravit ruská ambasáda.