Také v Třebeni existuje Sbor dobrovolných hasičů. Jejich činnost spočívá ale především v účasti na kulturních akcích obce.
„Dnes má sbor deset členů a k dispozici nedávno postavenou požární zbrojnici a požární vůz Avia, který je kompletně vybavený. Do výbavy hasičů patří také tažené čerpadlo na vodu,“ vyjmenoval starosta Třebeně Antonín Kalina. SDH Třebeň patří do skupiny Jednotky požární ochrany (JPO) 5.
„Jsou tou nejnižší složkou a bohužel se nedá říci, že by byli připraveni na zásah,“ konstatoval starosta.
Ani mládež o hasičský kroužek velký zájem nejeví. „Nynější mládež k tomu nikdo nevedl, možná až dorostou ti malí,“ konstatoval místní občan Jan Doubrava.
Potíž je zejména v tom, že děti nemá kdo vést. Místní hasiči nemají čas.

Kromě hasičů má obec i své rybáře, kteří jsou aktivnější. Co se týká sportovců, žádný sportovní klub se v obci neujal. Problémy má i místní knihovna. Potýká se hlavně s malým zájmem obyvatel o četbu. „Naše knihovna je malá, máme asi 500 knih,“ uvedla knihovnice Marie Holubová. „Ročně k nám zavítá přibližně 30 čtenářů. Mezi ty pravidelné patří zejména senioři kolem 60 až 70 let, případně studenti, kteří potřebují něco do školy a pak malé děti. U nich ještě pozoruji zájem o knížky, ale s vyšším věkem jejich zájem opadá,“ konstatovala knihovnice, která je civilním zaměstnáním učitelka na prvním stupni.
„V knihovně máme i internet, ale dnes už ho má téměř každý doma, takže tu mám jen dva pravidelné návštěvníky,“ poznamenala. Knihovna je otevřená v pátek mezi 17. a 19. hodinou a sídlí v budově mateřské školy.

Jediným školským zařízením v Třebeni je mateřská škola. „Je to jednotřídka a letos v ní máme 20 dětí, což je maximum, které může mít. Má vlastní kuchyň s kuchařkou, jednou pomocnou učitelkou a ředitelkou, která je zároveň u dětí,“ uzavřel starosta.