Obec Valy má charakter roztroušeného sídla v údolí kolem dvou potoků a okresní silnice od Velké Hleďsebe do Lázní Kynžvartu.
Tato dnešní okresní silnice bývala do roku 1826 hlavní cestou z Plané do Chebu. Řada místních komunikací vznikla z potřeb lidí. Jejich sídla byla roztroušená, svůj podíl má také terén.

Rozlehlé lesy na sever od obce se jmenují Obora a kdysi také oborou skutečně bývaly. Patřily knížeti Metternichovi a jejich rozloha bývala 575 hektarů. Dnes vlastní obec pouhých čtyři a půl hektaru lesa. Obec mívala i vlastní pozemky. Ty prodala na stavbu rodinných domů. „K nim se dělala kanalizace, plyn a infrastruktura a spoustu peněz jsme investovali do těchto akcí,“ uvedla starostka Valů Marie Zítková.

„Hospodářskou činnost nemáme žádnou. Z lesa nám patří jen čtyři a půl hektaru. Dokonce u nás byla firma, která chtěla odkoupit dřevo. Když ale lidé z dotyčné firmy zjistili, že máme lesa jen takový kousek, rovnou nám řekli, že to ani není na hospodaření,“ poznamenala.

Znamená to, že obec do lesů pouze investuje. „Máme jednoho zaměstnance, který se stará o veřejnou zeleň a les. Likviduje kůrovce a dělá, co je potřeba. Seká trávu, stará se o dětské hřiště. Na něm jsme museli vyhodit další prolézačku, protože byla v nevyhovujícím stavu,“ rozpovídala se starostka.
Na nové herní prvky nemá obec peníze, proto na hřišti zůstávají ty původní. Když se poničí, nemůžou se opravit, protože nesplňují požadavky evropských norem.