Hospodařit v malé obci není jednoduché. Příjmy nestačí na všechny plánované akce. Vyspravit komunikace, které po tom volají, je finančně náročné. Dokonce si starostové obcí stěžují, že snadněji dostanou peníze z dotací na cyklostezky, než na silnice.

„Ano, je to tak,“ potvrzuje starostka Valů Marie Zítková. „Na tyto akce se v poslední době uvolňují poměrně značné částky. Zrovna v nedávné době jsme v rámci sdružení měst a obcí Mariánskolázeňsko, jehož jsme členem, projednávali a plánovali nové cyklostezky. Naší obcí s poměrně hustým provozem nemůžeme vést cyklostezku. Obec získá informační tabuli, kde bude prezentace naší obce. Pro cyklisty je zajímavější projížďka lesem, než po silnici III. třídy, “ konstatovala starostka.

Přesto si obec dělá naděje, že by mohla získat peníze z evropských fondů na dokončení oprav komunikací. Odhad ovšem činí 2,3 milionu korun, což je celá částka obecního rozpočtu. „V první fázi musíme výstavbu zcela zafinancovat nebo vybrat finančně silného dodavatele. Až po dokončení a zkolaudování silnice provedeme závěrečné vyúčtování a následně bychom měli obdržet peníze,“ uvedla starostka, jaké jsou problémy se získáním dotačních titulů. Loňský rozpočet Valů činil 2,6 milionu korun.

„S dotacemi a jinými příjmy jsme skončili na čtyřech milionech korun,“ řekla starostka. „Například veřejné osvětlení nás měsíčně přijde na 13 tisíc, za žáky dojíždějící do škol musíme platit školné. Loni jsme za ně zaplatili 170 tisíc. Od roku 2002 provádíme zimní údržbu, to také něco stojí. Ze státního rozpočtu jsou příděly do malých obcí jednoznačně a poměrně dost nemilosrdně nastaveny a z prostředků, které na malých obcích zbývají, nikdo díru do světa neudělá.“