Společenský život je v obci Zádub-Závišín založený zejména na aktivitě zastupitelstva a milhostovských občanů. Rozhodně se zde nezapomíná na akce pro děti.

„Lidé v osadě Milhostov, kteří zcela spontánně založili například tradici Milhostovských bálů,“ popisoval starosta obce Jiří Nešpor. „Zavedli také tradici 'svého' posvícení, které v místní restauraci zjednodušili na společné dobré jídlo a pití.“ Milhostovští žijí však i sportovně, a tak místní společně vyrážení na cyklovýlety.

Zastupitelé rozvoj kulturního a společenského života v obci podporují, ale rádi si nechají občany poradit. „Vznikají zde malé či velké tradice,“ řekl starosta. „Pro nás je důležité, že se v obci něco děje.“ Také zde začínají zavádět reprezentativní ples, takzvaný Podhorní. „Jejich tradice začala se zprovozněním nového hotelového komplexu Goethe, kde jsou podmínky pro pořádání takovéto akce ideální,“ vysvětloval Jiří Nešpor. Starosta také uvedl, že další společenské akce už spíš plynou z podnikatelských aktivit provozovatele místního hostince, kde se čas od času konají šipkové turnaje či taneční zábavy.

V obci nezapomínají ani na děti. Pro nejmenší pořádají tradiční dětské dny s množstvím soutěží a jiných zábavných aktivit. V zimě ratolesti čeká mikulášská nadílka – organizátoři je ale neušetří zlého čerta. Vyváží to však bohatým Mikulášem. „Po dlouhé době se v letošním roce uskuteční i vítání občánků, tradiční událost, která se, vzhledem k malému počtu nově narozených dětí v obci, koná jen jednou za několik let,“ sdělil starosta Zádubu – Závišína.

Sportovní život obce je značně limitován absencí sportovního areálu. Nahrazuje ho jen bývalé školní hřiště, které nabízí jeden kurt a trávníky s prolézačkami – ty ale nemohou sportovní život naplnit. Přesto si občané najdou čas na nohejbal, nově též odbíjenou a v přilehlé hospodě i na stolní tenis a šipky. „Skutečnou sportovní aktivitou je však v obci golf, který na místním golfovém hřišti Royal Golf Clubu Mariánské Lázně provozuje několik desítek místních občanů,“ řekl Jiří Nešpor. „Není překvapením, že zde vznikla i tradice golfového přeboru obce s názvem ZZ-masters s putovním pohárem od starosty a věcnými cenami sponzorů.“

Zajímavostí je, že v obci existuje občanské sdružení SEB club z Milhostova. Jeho členové se zabývají psím dostihovým sportem. Toto sdružení již s úspěchem uspořádalo v katastru obce několik prestižních terénních dostihových závodů chrtů a v letošním roce zde dokonce v posledním červencovém víkendu se v areálu Krakonoš uskuteční Mistrovství Evropy v terénním dostihu chrtů.