Obec Zádub-Závišín se nachází šest kilometrů od Mariánských Lázní a patří do Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. V Zádubu-Závišíně trvale žije 305 obyvatel, s průměrným věkem 41 let. V čele obce v současné době stojí Jiří Nešpor.

Jak dlouho jste starostou obce?
Jako starosta v obci působím první funkční období, takže 2, 5 roku.

Narodil jste se v Zádubu – Závišíně?
Ne. Zde se pohybuji šestým rokem. Předchozí část života jsem prožil v Praze.

Co vás sem přilákalo?
Krásná příroda a klid. Už jsem měl dost chaotického života v Praze. Dva roky před tím, než jsem se sem přistěhoval, jsem zde pobýval pracovně. Takže jsem věděl, jaké to tady je.

Za tak krátkou dobu jste se stal starostou?
Těsně před volbami mě oslovila skupina lidí v čele s bývalou starostkou, jestli bych se nechtěl zapojit do veřejného života. Po zvolení zastupitelstva se situace vyvinula tak, že mě zastupitelé zvolili starostou.

Existuje něco, o čem byste mohl tvrdit, že se vám v obci povedlo?
Těžko hodnotit sebe nebo svou práci. Vytyčil jsem si několik cílů. Hlavním bylo vybudovat kanalizaci. Jenže to je dlouhodobá záležitost, která má své etapy. Zatím se práce daří. Otázka je, jak to bude pokračovat. Problém bude zejména financování. Hodně se toho namluví a napíše o evropských financích, ale není to tak snadné. Problém je složitější, než se veřejnosti navenek zdá. Myslím, že ale k cíli dokráčíme. Ale jak rychle, to nevím. Dalším cílem bylo zlepšit informovanost občanů. To zde chybělo. Začali jsme proto například vydávat místní periodikum, které se jmenuje Podhorní kurýr. Ten vychází jednou za čtvrt roku. Další věcí bylo organizování veřejných schůzí s občany nebo pozvednutí společenského života. To se snad doufám daří pomocí vesnických bálů a zábavou počínaje a golfem nebo nohejbalem konče.

Co se naopak nedaří změnit?
Nacházíme se v horském terénu a komunikace jsou takové, jaké jsme zdědili. Veškeré opravy jsou jen záplatování. Celá oprava je tak nákladná záležitost, že na ní nemáme. Až bude hotová kanalizace, budeme řešit silnice. Vše se odvíjí od peněz, a těch se nám nedostává.