Spojením tří samostatných obcí vznikl Zádub-Závišín. Jak již sám název napovídá, obce Zádub (dříve též Hohendorf), Závišín (Abaschin) a nakonec i dva kilometry vzdálená osada Milhostov (Mühlestau).

„Všechny tři obce bývaly poměrně hustě obydlenými sídly několika sty obyvateli, kde se provozovalo zejména zemědělství, ale i řemesla a dokonce, a to již dávno před vznikem sousedících Mariánských Lázní, i lázeňství,“ vysvětlil starosta obce Jiří Nešpor.

Poválečný vývoj znamenal zejména odsun či odchod původního obyvatelstva a osídlení nově příchozími rodinami, především ze středních Čech. Později byla obec začleněna na mnoho let pod město Mariánské Lázně a stala se opomíjenou periferií na úkor vzkvétajícího mateřského města. „Součástí komunistické propagandy se totiž stalo i posílení lázeňství a jednou z 'obětí' se stala i obec Zádub-Závišín, kdy jí například byla rozhodnutím ministra vnitra ve prospěch města Mariánské Lázně odebrána více jak polovina katastrálního území, a to právě ta, kde se nacházejí lázeňské lesy s několika hotely – Krakonoš, Golf, Kamzík, Polom – a historické golfové hřiště,“ sdělil starosta.

Pro skutečný novodobý rozvoj obce mělo zásadní význam rozhodnutí zastupitelstva z roku 2004 vytvořit vlastní územní plán. Starý mariánskolázeňský z 90. let minulého století prý neřešil rozvoj téměř vůbec a stal se spíše brzdou než rozvojovým dokumentem. „Po pětiletém úsilí zastupitelů, projektantů, a pana Jana Černého z mariánskolázeňského městského úřadu prosadit oprávněné zájmy obce proti některým orgánům státní správy a zájmům soukromých vlastníků a investorů byl územní plán obce letos v březnu schválený,“ uvedl Jiří Nešpor. „Jeho výsledná podoba je sice nakonec určitým kompromisem mezi uvedenými vlivy, ale dává jednoznačnou zelenou k výstavbě několika desítek nových rodinných domů a příchodu nových mladých rodin do obce,“ doufá starosta. „Tento rozvoj, spolu s výstavbou kanalizace, která se nachází již ve fázi řízení ke stavebnímu povolení a výběrovému řízení na získání dotace z Operačního programu životní prostředí je jednoznačným krokem ke zvýšení životní úrovně v obci.“

Chybějící infrastruktura v tomto koutě Slavkovského lesa podle starosty limituje zájem zejména mladých rodin. „Snaha zastupitelů po doplnění infrastruktury a vytvoření několika zón pro vesnické bydlení je jednoznačným pozitivním krokem.“

Mladým lidem by se bydlení v obci líbilo. Chybí ale práce. „Rádi bychom si v takové oblasti postavili dům,“ řekla Anna Blažková z Chebu. „Jenže mám pocit, že v okolí Mariánských Lázní si může člověk najít pouze sezonní zaměstnání.“