Regulační poplatky vynesly Karlovarské krajské nemocnici (KKN) za první pololetí letošního roku více než 11 milionů korun.
V souvislosti se zrušením plateb za novorozence ale očekává ekonomický ředitel karlovarské krajské nemocnice (KKN) Jiří Fojtík, že do konce roku přijde nemocnice o zhruba 250 tisíc korun. „Ročně to bude činit asi 450 tisíc korun,“ poznamenal.
„Padesát procent vybraných peněz putuje na dovybavení interiérů čekáren a dalších prostor pro pacienty, to znamená i na pokoje, chodby, sociální zařízení na lůžkových odděleních,“ uvedla mluvčí KKN Zdena Marková. „Část těchto peněz jde také na vnitřní dotaci. To je zejména přilepšení stravy rodiček, aby byla pestřejší. Mají více ovoce, mléčné výrobky a podobně,“ vysvětlila.
„Dalších padesát procent slouží jako motivační odměny pro kategorii zdravotních sester. Musíme je zaplatit, aby nám neodcházely,“ řekla mluvčí.
Dodala, že nemocnice se snaží, aby se regulační poplatky v co největší míře vrátily formou lepších služeb pacientům. „Chceme naprosto průhledně prokazovat, kam peníze klientů jdou. Chápu ty, kteří se proti poplatkům bouří. U nás jsme na to nebyli zvyklí, ale ve většině zemí si pacienti v ordinacích hradí spoluúčast, ať mají jakékoliv pojištění.“
Jak doplnila, přesné údaje, kolik vydělala nemocnice na regulačních poplatcích za srpen, kdy začalo platit, že novorozenci jsou od poplatků osvobozeni, bude mít přibližně v polovině září.
V chebské nemocnici se má přitom do konce roku zbudovat nový centrální příjem pacientů. Na otázku, zda snížení příjmů nemocnici nebude mít vliv na zpomalení prací, uvedl Jiří Fojtík: „ Na centrální příjem to vliv mít nebude, peníze na stavební úpravy jdou z kraje, který je provozovatelem nemocnice. Ale ztotožňujeme se s tím, že platby za novorozence byly právem zrušené,“ podotkl.
Senioři ale stále naříkají. „Myslím, že je nespravedlivé, že zrušili poplatky lidem, kteří mají soudně nařízenou léčbu. Jak k tomu přijdeme my, kteří jsme celý život tvrdě dřeli a na stará kolena musíme platit u doktora?“ stěžovala si seniorka Marie Blažková z Chebu. „Platit nemusí ani lidé v ústavech sociální péče, přitom jsou na tom finančně úplně stejně jako jiní důchodci,“ přidal se nespokojeně Josef Malý. „Já bych právě naopak těm lidem, kteří se musí léčit na nařízení soudu, připočetl ještě peníze navíc. To je stejné jako s vězni, všichni tihle lidé žijí na naše náklady a slušný člověk aby si všechno platil sám,“ rozhořčil se.