Prázdniny nabízejí rodičům možnost, aby se svými ratolestmi navštívili například české zámky. Prohlídka se v současné době již nerovná nuda. Jsou ale tací, kteří na své ratolesti naléhají, aby učebnice neopouštěli ani ve dvou měsících volna.

Odborníci před takovými požadavky varují. „Pokud dítě nečeká nějaká opravná zkouška, mělo by si odpočinout,“ řekl psycholog Ján Pobežal z Chebu. „Od toho prázdniny existují. Samozřejmě, pokud si žák sám čte v encyklopediích nebo se zdokonaluje v cizím jazyce, rozhodně bych mu to nezakazoval.“ Často se také vedou diskuze, kdy se má student začít učit, pokud musí na začátku školního roku opravnou zkoušku absolvovat. „Záleží to na mnoha věcech,“ vysvětluje psycholog. „Například na tom, jak velkou část látky se má naučit. Ale pokud se žák nebude celý měsíc učit, špatně se mu k tomu bude vracet. Je lepší, aby se studiu věnoval alespoň chvíli denně,“ dodal.

Pokud tedy žáka netrápí o prázdninách školní povinnosti, měl by stejně dodržovat určitý režim. Možností je třeba pomoc rodičům s domácími pracemi či brigády. Je totiž důležité, aby žák věděl, že má povinnosti, po jejichž splnění přijde volno, které může dítě využít podle svého přání. Pokud školák o prázdninách žádný režim nemá, může se stát, že začne experimentovat – a to i s drogami.

„Několik mých spolužáků se vždy o prázdninách jen válí,“ řekl dvanáctiletý Honza Pavlík z Chebu. „Je mi jich líto. Rodiče se jim vůbec nevěnují. Já s taťkou sportuji a celá rodina jezdíme po České republice, podívat se na památky,“ dodal.