Mgr. Dita Václavíková

tisková mluvčí
Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1
tel.: +420 221 132 122
fax: +420 221 132 124
GSM: +420 739 534 204
e-mail: vaclavikova.dita@cpost.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 1. září 2008

Seznam míst s uvažovanou alternativní formou obsluhy našich zákazníků od 1. 1. 2009

Na základě nebývalého zájmu veřejnosti se vedení Pošty rozhodlo zveřejnit místa,
kde uvažuje o jiné formě obsluhy zákazníků. Třebaže bylo cílem s tímto záměrem nejprve seznámit představitele samosprávy a hledat možná společná řešení, zvýšená aktivita médií přinesla nejistotu do menších sídelních míst po celé republice. Seznam zveřejňujeme s vědomím skutečnosti, že se všemi starosty dotčených obcí Pošta ještě nestihla záměr projednat a především najít způsob, jak aktuální situaci v jejich obci vyřešit. Zveřejnění konkrétních míst považujeme vzhledem k současné situaci za prospěšný krok, který přinese klid do míst, kterých se změna formy obsluhy zákazníků nedotkne.

Zcela zásadním faktem stále zůstává, že poskytování poštovních služeb nebude v žádném případě omezeno ani v lokalitách, kde bude poštovní servis nově realizován formou mobilního obslužného místa.

Níže uvedený seznam je zapotřebí vnímat s potřebnými souvislostmi:

• Všechna uvedená místa jsou v tuto chvíli pouhým návrhem. Pošta se pro ně rozhodla pro zásadní nevytíženost pobočky, a tím také značným ekonomickým ztrátám, které v souhrnu snižují možnost rychleji rozvíjet kvalitní servis zákazníkům.
Pokud porovnáme náklady s tržbami v místech uvedených na seznamu, přichází Pošta o minimálně 32 milionů Kč ročně. Pokud bychom porovnali náklady s marží na jednotlivých službách, ztráta by byla mnohonásobně vyšší.

• Zda Pošta v navrhovaných místech zůstane v kamenné budově, záleží na jednání s místní samosprávou. Řešením může totiž být společné sdílení nákladů na provoz místní pošty.

• V nejbližší době bude Pošta v daných místech také nabízet možnost poskytovatvybrané poštovní služby jiným subjektem. Tzv. franšíza je totiž běžným způsobem obsluhy zákazníků v řadě zemí Evropy.

• Česká republika má 6 249 obcí. Kamennou pobočku má Pošta v 2693 z nich, ve 3 556 už dnes běžně Pošta obsluhuje zákazníky k jejich spokojenosti jiným způsobem, především prostřednictvím mobilního obslužného místa.

https://exodus.vlp.cz/grafika/ico_mm_p.gif