Obnova věží chrámu sv. Mikuláše v Chebu na sebe poutá ohromnou pozornost. Nové věže výrazně změní panorama města. Davy lidí neustále pozorně sledují vývoj. Velká část účastníků si zaznamenává tyto události fotoaparátem.
Chebský deník, Galerie 4 – galerie fotografie a chebský starosta Jan Svoboda proto společně vyhlásili fotografickou soutěž Chebské věže. Soutěže se může zúčastnit každý fotograf se snímky z průběhu svěcení, výměny věží i nového pohledu na město.
„Každý autor může odevzdat pět fotografií nebo seriál o pěti snímcích. Přitom seriál bude považován za jednu fotografii,“ upřesnil podmínky soutěže ředitel galerie 4 Zbyněk Illek. Fotografie z negativu se budou přijímat na papíru ve velikosti cca A4. Digitální snímky pak na CD nosiči ve formátu JPEG a rozlišení 300 DPI. Nosiče i snímky musí být označeny na rubu nesmazatelným písmem následujícími údaji: jméno a příjmení autora, adresa, telefon nebo e–mail.
Soutěž začala 10. července a její uzávěrka je posunuta do 31. srpna. „Termín jsme posunuli, protože věže ještě nejsou dokončené,“ poznamenal Zbyněk Illek z Galerii G4.
Snímky se odevzdávají do galerie 4 v chebské Kamenné ulici. Porota snímky ohodnotí a v září vyhlásí výsledky. Nejlepší fotografie budou galerií 4 vystaveny a také zveřejněny v Chebském deníku. Na vítěze čekají finanční ceny. „Porota bude hodnotit především originalitu zpracování tématu a technickou kvalitu snímku,“ zdůraznil Illek.

PROPOZICE SOUTĚŽE

Fotografická soutěž


MUDr. Jan Svoboda
Galerie 4-galerie fotografie, p.o. Karlovarského Kraje
Chebský deník

Vyhlašují fotografickou soutěž

„Chebské věže“

Historická událost , která změní panorama města je atraktivní pro objektivy obyvatel Chebu, ale i návštěvníky města. Do soutěže budou přijímány fotografie z průběhu svěcení a výměny věží , ale také pohled na město s novými věžemi.

Technické podmínky: každý autor může odevzdat celkem 5 fotografií nebo seriál o 5 fotografiích, přičemž seriál bude považován za jednu fotografii

Digitální fotografie budou odevzdány na CD ve formátu JPEG, rozlišení 300 DPI
Fotografie z negativu na papíru velikosti cca A4
Nosiče a fotografie musí být označenýma rubové straně nesmazatelným způsobem, hůlkovým písmem následujícími údaji: Jméno a příjmení autora
Adresa, Tel. nebo mail

Fotografie odevzdávejte osobně nebo zasílejte poštou na adresu:

Galerie 4
Kamenná 2
35022 Cheb

Termínový kalendář: vyhlášení soutěže 10. července 2008

Uzávěrka soutěže 31.7.2008

Zasedání poroty – srpen 2008

Vyhlášení výsledků – září 2008

Výstava – září 2008

Porota bude hodnotit především originalitu zpracování tématu, technickou kvalitu snímku. Oceněné a vystavené snímky se stávají majetkem vyhlašovatele.
Ocenění : 1. místo 3000,- Kč
2. místo 2000,- Kč
3. místo 1000,- Kč
Čestná uznání – věcné dary