Adopce je pro některé rodiny jedinou možností, jak mít vytouženého potomka.

„Situace většinou nastává dvojí,“ uvedl Miroslav Rákos, lékař a ředitel Krajského dětského domova pro děti do tří let. „Pokud dá matka po šesti týdnech souhlas k adopci, dítě může mít novou rodinu za čtrnáct dní,“ vysvětloval. „Takových lidí si opravdu vážím. Je to těžké rozhodnutí, ale ve prospěch dítěte.“

Ve druhém případě ke cesta ke šťastnému konci složitější. „Pokud rodiče souhlas nedají, je to horší,“ uvedl Rákos. Ve věci pak rozhoduje soud, což může trvat několik měsíců. Potíží je, že adoptivní rodiče požadují v drtivé většině co nejmenší dítě. „Je to lepší jak pro dítě, tak pro rodinu,“ vysvětloval ředitel. „Mohou si tak prožít ty nejkrásnější chvíle prvních krůčků a slov. Vztahy to upevní.“

Dvojice, která po přírůstku do rodiny touží, musí před samotnou adopcí projít různými školeními, na kterých se dozvědí mnoho zajímavých informací. „Jejich nejčastější dotazy bývají, z jaké rodiny dítě, které by chtěli adoptovat, pochází,“ sdělil Rákos.

Ženy, které se o své dítě nemohou z jakéhokoliv důvodu starat, využívají baby boxů či utajených porodů. Odborníci vítají obě varianty. „'Jsem pro' všechno, co zachrání byť jediný život,“ pověděl ředitel ašského dětského domova. I přes to ale upřednostňuje formu utajovaných porodů. „Před porodem máme od ženy možnost zjistit spoustu věcí, které jsou důležité pro dítě i právě pro jeho nové rodiče,“ vysvětlil ředitel. Je totiž důležité vědět například, z jakého prostředí dítě pochází, jakou má genetickou výbavu a jakou zdravotní zátěž si ponese do budoucna. To při anonymním odložení dítěte možné není. V takovém případě se jeho budoucí rodina musí spolehnout na lékařská vyšetření.

Problém je také s umisťováním postižených dětí. „Většina žadatelů o náhradní rodinnou péči chce nejen co nejmenší, ale také zdravé dítě. V loňském roce se nám ale podařilo předat do pěstounské péče 16 dětí, z nichž polovina měla více či méně výrazný zdravotní problém. To je oproti předchozím létům velký pokrok a úspěch. Doufám, že tento trend bude pokračovat.

Kolik dětí tedy najde novou rodinu? „Máme jediný cíl – všechny děti vrátit zpět do jediného přirozeného prostředí, ve kterém mohou vyrůstat, to je do rodiny. Každý rok přijmeme do obou zařízení kolem 110 dětí a minimálně stejný počet musí od nás odejít. Statistiky ukazují, že dokonce 55 procent z nich se vrací zpět do své biologické rodiny a pro 45 procent nacházíme novou rodinu. Musíme vyřešit osud našich svěřenců do dosažení věku 3 let. Nechceme překládat děti do dalších dětských domovů. A pokud nemají děti výrazný zdravotní problém, tak se nám to daří.“
„Myslím, že adoptivní rodina musí být velice silná, zvlášť pokud má už své vlastní děti,“ pověděla sedmadvacetiletá Martina z Chebu.