Příkopy silnic v okolí města Chebu přetékají odpadky. Někteří lidé dokonce zakládají černé skládky i v samém centru města. Situace se stále zhoršuje.
„Nedá se tu jezdit na kole, chodit pěšky, s kočárkem,“ postěžovala si Hana Rybáková z Chebu.

„Do Tršnice, Podhradu nebo k Jesenici půjdete podél příkopů plných odpadků. Údržba silnic je tu nechává v jakési ’naději, že samy zetlí. Některé firmy o povinnosti udržovat pořádek kolem svého pozemku asi nikdy neslyšely nebo na něj kašlou. A město Cheb jim to toleruje,“ neskrývala Rybáková své rozhořčení nad stavem přírody v okolí města.

„V roce 2007 jsme na odpadové hospodářství vynaložili 34 milionů korun,“ uvedla Martina Kuželová, tisková mluvčí radnice. Z toho na úklid černých skládek a stanovišť šlo 3,5 milionu. Letos počítá rozpočet s navýšením o 1,5 milionu korun. Nejvíce, přes 500 tisíc korun, přibude právě na likvidaci černých skládek.
„Město se nadále snaží o zřízení dalších stanovišť na separaci odpadů,“ popsala mluvčí Kuželová část opatření, kterými se radnice snaží podpořit udržování pořádku.
Zastupitelé Chebu na svém posledním jednání schválili navýšení rozpočtu na svoz separovaného odpadu o 1,3 milionu korun, na celkovou částku 2,3 milionu korun.

Černou skládku objevil také náhodný chodec u obce Komorní Dvůr nedaleko Střížova. Kromě běžného odpadu se na ní povalovaly živočišné zbytky několika psů a koz. Jak uvedl velitel františkolázeňských policistů Vilém Šulcek, bude muset majitel pozemku odstranit černou skládku na své náklady.
„Budeme to šetřit jako založení černé skládky. Jedná se o přestupek na úseku ochrany životního prostředí,“ uvedla mluvčí chebských policistů Martina Hrušková.

Předcházet zakládání skládek a přesvědčit občany o nutnosti třídit odpad si klade za cíl i letošní již třetí ročník Ligy odpadů Karlovarského kraje.
Stejně jako v loňském roce i letos dostanou domácnosti v regionu takzvaný startovací balíček se základními informacemi o třídění odpadu. V tomto roce je obdrží asi 73 tisíc domácností na Sokolovsku a Chebsku.