Útočiště o.p.s. v Chebu se od včerejška účastní Týdne nízkoprahových klubů v ČR. Dostalo šanci představit veřejnosti, jak vlastně nízkoprahový klub funguje a komu je určen.

„Útočiště se zaměřuje na poradenskou práci s rodinami a dětmi a od října 2007 provozuje nízkoprahový klub pro děti od 6 do 15 let,“ poznamenala vedoucí Jana Kotounová. „Kromě různých volnočasových aktivit mohou děti využít nabídku sociálních služeb a preventivních přednášek a besed.“ přiblížila.
Na středu 24. září od 15,30 hodin si děti, které navštěvují nízkoprahový klub, připravily představení Království Dobré mysli v klubu d v Chebu. „Je to starší hra, kterou jsem oprášila a nabídla našim dětem k nazkoušení,“ poznamenala Kotounová.

V klubu d budou mít rovněž zájemci možnost získat informace o Útočišti a jeho aktivitách. „Chceme nalákat další děti,“ vysvětlila Kotounová. Od 16,30 hodin bude v Útočišti Den otevřených dveří. „Obdivuji pracovnice, že to zvládají,“ poznamenala Chebanka Jitka Šulcová. „Lidé, kteří se věnují této oblasti, musí mít neskutečně pevné nervy,“ vyjádřila svůj názor. Informační kampaň Týden nízkoprahových klubů II se v letošním roce uskuteční v celé České Republice až do 28. září 2008. Základním principem je uspořádání akcí pro veřejnost v regionech, přímo v lokalitách, kde nízkoprahové kluby působí. Využití velkého počtu klubů v republice, umožní podle pořadatelů upozornit na práci a význam nízkoprahových klubů.