Někteří občané si nedají říct. Ačkoliv Deník pravidelně upozorňuje na povinnost výměny starých občanských průkazů, někteří to stále nechávají na poslední chvíli.
„Měla jsem strašně moc práce,“ řekla Jana Nová z Chebu. „Na úřad jsem šla takzvaně za pět minut dvanáct.“

Také úředníci zdůrazňují, které občanky přestanou platit. „Prvního ledna 2009 přestávají platit všechny průkazy bez strojově čitelných údajů, které byly vydané do 31. prosince 2003,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Andrea Bocková. „A to bez ohledu na dobu platnosti vyznačenou v dokladu. To se vztahuje i na občanky s vyznačením bez omezení.“ Výjimku mají pouze občané narození před 1. lednem 1936.

„Lidé by měli co nejrychleji požádat o výměnu průkazu, aby měli méně starostí v době předvánočního shonu,“ upozornila Bocková. Jeho výroba trvá asi měsíc. O výměnu je nutné požádat ale nejdéle do 30. listopadu 2008.

„Výměna je bezplatná, ale pokud se nedodrží uvedená lhůta, dopouští se občan přestupku, za který hrozí pokuta do deseti tisíc korun.“ Žádosti o novou občanku přijímají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Cheb, Aš a Mariánské Lázně. Příjem žádostí o vydání občanského průkazu a výdej nového občanského průkazu provádějí i všechny obecní úřady, kde působí i matrika.