Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb oficiálně zahájilo svou činnost na jaře letošního roku, ale své služby poskytuje již delší dobu. Že mají Chebané zájem pomáhat potřebným, svědčí i slova Evy Kolafové z dobrovolnického centra.

„Dobrovolníků máme celou řadu,“ řekla. „Zapojují se občané okolo padesáti let i studenti. Lidí středního věku je méně. Kdo nám ale chybí, jsou mladí a silní muži. Při těch akcích, které pořádáme, je pro naše středoškolačky hodně fyzicky náročné pomáhat například s přepravou vozíčkářů,“ posteskla si.
Momentálně se centrum zaměřuje na dva projekty.

„Máme velmi dobrou spolupráci s Domovem pro seniory v Chebu. Tam vykonáváme návštěvní služby.“ Dobrovolníci působí jako společníci osamělých lidí.

Druhým projektem jsou návštěvy nemocných a nemohoucích osob ať už v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo i v domácnostech.
„Dobrovolníci sem chodí skoro denně,“ řekla Taťjána Krýslová z chebské léčebny Carvac. „Jednou za měsíc sem přijde i farář a odslouží tady mši, se zájemci pak ještě hovoří individuálně,“ doplnila.
Jak ještě uvedla Kolafová, pořádá centrum školení lidí, kteří se o danou tématiku zajímají.