Dnem otevřených dveří chtěla diecézní charita Plzeň představit občanům činnost svých zařízení. Ne vždy se ale setkala se zájmem, například v chebském denním centru a noční ubytovně Betlém se žádný zájemce z řad Chebanů neukázal.

Zájem ale projevil manželský pár se sousedního Německa, který podle slov pracovnice Betléma Petry Písecké bral jako naprostou samozřejmost, že přivezl sponzorský dar v podobě několika pytlů ošacení, hygienických potřeb a mikrovlnné trouby.
„Řekli nám, že toho mají moc a že se prostě chtějí podělit,“ uvedla. „Prý přijedou zase na jaře, tak si máme do té doby promyslet, co bychom od nich potřebovali.“

Noclehárna nabízí potřebným celkem třicet míst pro muže a šest pro ženy, v současné době ji obývá šestnáct mužů a pět žen.
„Zároveň máme čtrnáct pracovních míst v projektu ´Zpět do práce II´,“ uvedl Pavel Barták, jenž je odpovědný za chod zařízení.
Tento projekt, který má snahu vrátit lidi bez domova a bez práce zpět do běžného života, je poměrně nákladná záležitost. Betlém jej provozuje z různých finančních příspěvků. „Od 1.června 2008 chceme vytvořit sociální podnik s tím, že bychom byli samostatně výděleční,“ nastínil Barták další možnost fungování ubytovny.

To by znamenalo, že by se musela vytvořit udržitelná pracovní místa a klienti Betléma, kteří by se do pracovního procesu zapojili, by dostávali mzdu. Vše ale ještě záleží na tom, jak rychle bude představiteli ČR schválena potřebná legislativa.

Zatím si ubytovna vydělává například burzami oblečení, které se v Betlémě nashromáždí a nevyužije pro klienty.
Jedna taková se bude konat už 13. října mezi 9. a 12. hodinou v chebském Kassu.
„Výtěžek půjde na naši činnost,“ upřesnil Pavel Barták.

V současné době pracují klienti ubytovny v ulicích města Cheb, a to na základě dohody města a Betléma.
Uklízejí v ulicích Koželužská, Ašské, Komorní, Na Hilárii, mají na starost areál krajinné výstavy a druhý břeh Ohře. Zároveň postupně pokračují v přípravných pracích na opravu bývalé vily Union. Ta by měla být k užívání připravena do roku 2010, ale podle Bartákových slov asi bude muset charita město Cheb požádat o prodloužení termínu, protože získání dotace na opravu není jednoduchá záležitost.

Komentář k tomuto článku najdete zde: