Na novou přeshraniční krajinnou výstavu se chystá Cheb ve spolupráci s německým městem Bayreuth. Na posledním zasedání Rady města Chebu schválili zastupitelé návrh dohody mezi těmito dvěma subjekty.

Krajinná výstava by se pak měla uskutečnit na jaře v roce 2016. Předpokládané náklady se dotknou dvaceti milionů korun.

„V rámci tohoto projektu dojde k revitalizaci území od přehradní nádrže Skalka až k takzvané Chebské stráži," okomentoval rozsah krajinné výstavy starosta Petr Navrátil.

Renovace území se dotkne především bývalé plovárny, kam v minulosti dojížděly celé rodiny s dětmi, aby si vychutnaly letní dovolené.

„Během přípravy území na tuto akci dojde také k přestavbě lesních cest v daném území. Pokud to bude možné, budeme v letošním roce usilovat o dotaci z Operačního programu Cíl3," informoval starosta Navrátil.

Tato výstava bude svým rozsahem mnohem větší, než byla před několika lety v německém městě Marktredwitz, a orientovaná nebude tolik na kvetoucí rostliny jako spíše na plodiny rostoucí v lese.

„Úprava území kolem přehrady Skalka by se měla dotknout celkem délky kolem jednoho kilometru," upřesnil místostarosta města Chebu Pavel Hojda.

Na letničky a podobné květiny budou muset lidé v tomto případě zapomenout. „Bude se jednat o venkovní záležitost, něco na způsob kultivace krajiny. Měla by v tomto úseku vzniknout vycházková zóna pro rodiny s dětmi, která bude i navazovat na další připravované projekty. Měla by se tak následně sobě více přiblížit města Cheb a Františkovy Lázně," dodal místostarosta Hojda. V budoucnu by kolem zkultivované plochy krajinné výstavy u nádrže měly vést i nové cyklistické stezky až právě do lázeňského města.