VÁCLAVA SIMEONOVÁ

Na celém území Československa fungovalo před více než devadesáti lety jediné letiště - to chebské. A právě jeho slávu má připomínat památník, který připravují dva členové chebského ultralight clubu. Odhalený bude na Den boje za svobodu a demokracii - 17. listopadu.

„Pomník připomínající existenci historicky prvního vojenského letiště v Českých zemích bude zanedlouho odhalen naproti hřbitovu v místech, kde se v letech 1917 – 1947 toto letiště nacházelo,” uvedl Luděk Matějíček, zakladatel Ultralight Clubu Cheb, letecký historik a také autor populární knihy Chebská křídla. On a známý chebský advokát Zdeněk Ptáček se rozhodli slávu a význam letiště připomenout.

„Třináctitunový žulový kámen už byl přepraven na místo a bude ještě doplněn o pamětní desku a informační tabuli s fotografiemi a trojjazyčným textem,” podotkl Matějíček, který vysvětlil, že první chebské letiště vzniklo již v letech 1916 – 1917.

„Vybudovalo jej město Cheb na svých pozemcích na základě zájmu rakousko-uherské armády. Projektem a realizací byl pověřen chebský radní, architekt a stavitel Pascher,” popisoval.

„V červenci 1917 zde byla umístěná cvičná a doplňovací jednotka, a tím se toto letiště stalo prvním a jediným v zemích Koruny české bývalého mocnářství,” přiblížil jeho historii. „Po vzniku Československa v roce 1918 bylo i jediným na celém území republiky a jediná použitelná letadla se nacházela právě zde. V Chebu však byla vyhlášena samosprávná provincie Deutschboehmen, a proto byla v listopadu 1918 podniknuta slavná výprava setníka Rošického, která letiště obsadila a získala tak nové republice její první vojenská letadla,” vyprávěl.

Mimo to bylo letiště i svědkem první letecké tragédie v našich zemích.

„Připomenout bychom si letiště ale nemohli bez společnosti Agroslužby Cheb, která nám kámen poskytla, a Spedice Tekaz a Domo, a.s., kteří se skvěle zhostili náročného úkolu dopravy a instalace,” chválil Matějíček.