Spolková republika Německo se má proti rozsudku o takzvaném chebském lese odvolat (jak včera Deník informoval). Nesouhlasí s verdiktem soudu v Regensburgu, který zrušil nucenou správu na chebský majetek. Svého chce však dosáhnout i česká strana. Požaduje například informace o hospodaření s majetkem.

„Na jednání, zda souhlas k dovolání dát, jsme přizvali také zástupce opozice,“ vysvětloval starosta Chebu Pavel Vanoušek. Podle jeho slov bylo rozhodnutí jednomyslné – tedy nedat souhlas. Německá strana se tak standardně odvolá. „Samozřejmě by pro nás bylo nejjednodušší, kdyby soud v Mnichově potvrdil rozsudek soudu v Regensburgu.“

Zrušení nucené správy však není jediným krokem Chebských. „Dali jsme souhlas k předběžnému opatření, aby nedocházelo ke škodám, týká se to třeba kácení,“ uvedl chebský místostarosta Tomáš Linda. „Problémem zůstává i fakt, že nemáme k dispozici ani hospodářský plán.“ Stejně tak se představitelům města nelíbí, že německý katastrální úřad odmítl zapsat převod hájenky v lese na manžele, kteří ji již dlouhá léta mají v nájmu. Jak se na spor dívají oni, se však Deníku zjistit nepodařilo. K problému se do konce vyřešení sporu vyjadřovat nechtějí.

„Cheb má u Tirschenreuthu 647 hektarů lesa, několik budov a prameniště,“ uvedla ještě mluvčí chebského městského úřadu Martina Kuželová. „Majetek město získalo v roce 1927, kvůli zákonu o nucené správě z roku 1965 však s ním až dosud nemohlo nijak nakládat,“ dodala. Majetek by měl mít v současné době podle neoficiálních informací hodnotu asi 11 milionů eur. V milionech korun by se zase měly pohybovat náklady města Chebu na celý spor. „Nejde ale o desítky milionů,“ podotkl Vanoušek.