V rozsáhlém objektu má být vytvořeno veškeré potřebné zázemí pro provoz družiny a zájmových kroužků. „Součástí bude i společenský sál pro pořádání nejrůznějších akcí, od předávání vysvědčení či školních akademií až po koncerty a divadelní představení,“ pokračuje.

Město v současné době hledá vhodné dotační tituly, ze kterých by mohlo na celkovou rekonstrukci objektu získat prostředky. „Půjde totiž minimálně o desítky milionů korun. Bývalý kulturní dům na sídlišti Zlatý Vrch získalo město od státu v roce 2002. Všechny dosavadní snahy najít pro něj vhodné využití dříve či později zkrachovaly,“ uzavírá mluvčí Liptáková.