„Součástí investic jei rekonstrukce vnitrobloku mezi panelovými domy v ulici Evropská a Sadová. A pokračovat bude letos i další fáze revitalizace sportovního areálu Lokomotiva, kde se počítá s demolicí staré tribuny a vybudováním druhého fotbalového hřiště,“ konstatoval mluvčí chebské radnice Tomáš Ivanič.

NĚKOLIK AKCÍ, které se věnují židovské kultuře, mají za sebou pracovníci Městské knihovny v Chebu. Tento týden je tam celý věnovaný židovské kultuře a její spojitosti nejen s Chebskem.
Přednášky přiblíží život Židů nejen v regionu

Tak jako v roce 2019 budou prioritou města investice, které přispějí ke zlepšení prostředí obyvatelům města, jako jsou opravy komunikací, chodníků a veřejných prostranství. „Letos také počítáme s rekonstrukcemi ulic Dukelská a Družstevní na chebském sídlišti Skalka, zahájením zateplování 3. základní školy na Zlatém vrchu anebo dobudováním atletických sektorů na sportovišti na levém břehu Ohře. Zahájit chceme výstavby cyklostezky z Havlíčkovy ulice na Zlatý vrch podél Ohře,“ dodal chebský místostarosta Miroslav Plevný.