Městu Cheb se v roce 2023 podařilo zajistit sběr odpadních elektrozařízení v celkovém množství 64 643 kg, což činí 2,02 kg v přepočtu na obyvatele. Díky tomu město přispívá ke zlepšení životního prostředí. Poděkování patří i občanům, kteří tímto projevují aktivní zájem o své okolí. Informovala Simona Liptáková, tisková mluvčí Městského úřadu Cheb.

Upolínová louka u Pramenů opět žlutě rozkvetla, památka nabízí vzácnou květenu
Upolínová louka u Pramenů opět žlutě rozkvetla, památka nabízí vzácnou květenu