„Co se týká cyklostezek, naší prioritou je napojení směrem na Waldsassen," uvedl chebský starosta Petr Navrátil a připomněl, že jsou tři úseky již hotové. „Část ke 'Kočímu' v současné době slouží pro dopravu materiálu na stavbu jihovýchodního obchvatu Chebu," podotkl.

Projekt už má město hotový, rozpočet je ale vyšší, než byly původní odhady 40 milionů korun.

„Částka je vyšší především kvůli zatrubnění silnice od 'Kočího' k Podhradu," vysvětlil starosta. Podle jeho slov je třeba projekt znovu projít a zhodnotit, zda je opravdu nutné jej zrealizovat v této podobě. V úvahu přichází i varianta, že by se cyklostezka stavěla po etapách.

Město se také bude poohlížet, kde na projekt získat dotaci. „Původně jsme měli v plánu stavbu financovat také pomocí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury," řekl starosta a vysvětlil, že při tak vysoké částce by byla dotace malá.

Cheb ale také přemýšlí o trase na Františkovy Lázně. V úvahu připadají tři varianty.

„Také v souvislosti s chystanou další krajinnou výstavou připadá stále víc v úvahu směr na vyhlídku Egerwarte, Stein a poté Komorní Dvůr. Je to trasa, na kterou jsou lidé zvyklí.

Varianta přes Střížov je již méně vhodná, a to především kvůli velkému výškovému převýšení.

Ve třetí variantě chtělo město využít železniční most z Františkových Lázní do Chebu přes R6. Podle vlastníka mostu by to ale konstrukce nedovolila. „A stavba nového mostu přes dálnici by byla příliš nákladná," podotkl Petr Navrátil.

Město se chce také zabývat stavbou cyklostezky do Dřenice, má ale i plány do vzdálenější budoucnosti.

„Rádi bychom pokračovali i směrem na Pomezí," dodal starosta. Tamní silnici číslo 606 v minulosti využívaly hlavně kamiony, díky čemuž je velmi široká. Mohlo by tak dojít k jejímu zúžení, zbytek komunikace by mohli využívat právě cyklisté.