„Klíčový je další boj s pandemií, se kterou bojujeme už dva roky. Zvláště vloni jsme v Chebu prožívali velmi nepříjemné chvíle, takže se musíme připravit především na případné další vlny, a to z hlediska fungování města. Ukazuje se, že omikron sice tolik nezahlcuje nemocnice, ale pokud budeme mít hodně lidí v karanténě, tak musíme zajistit chod úřadu, kritickou infrastrukturu, a podobně,“ říká starosta Chebu Antonín Jalovec.

Celá naučná stezka vznikla díky iniciativě Městský úřad Rotava v roce 2013. Každá z informačních cedulí nabízí dostatečné množství informací.
Tip na výlet – Naučná stezka Rotavské varhany

Ale i přes obtížnou dobu má město v plánu tři klíčové investiční akce. „Jsou navíc pod dotací, takže dvě z nich chceme letos dokončit, což je stavba lávky na Švédský vrch. To je za poslední roky největší investiční akce. Poté je na řadě dostavba nového přírodovědného centra Domu dětí a mládeže Sova, která by měla končit někdy v průběhu léta nebo podzimu. Na jaře chceme rozjet další akci ve výši zhruba šedesáti až sedmdesáti milionů korun. Jedná se o zateplení a rekuperaci na třetí základní škole,“ sděluje.

V plánu jsou další menší investice, které budou podle starosty také organizačně náročné.

Zemědělci chtějí vyjádřit svůj nesouhlas vládě, který se týká navrhovaných pravidel dotací pro začínající zemědělce a podporují se napříč republikou. Uspořádali jízdu traktorů. Ti u nás na Karlovarsku vyjeli na několika místech.
Zemědělce trápí chystané změny v rozdělování dotací

„Chystáme lávku, která povede přes Ašskou ulici. Dále ještě počítáme s menšími akcemi, které se týkají například rekonstrukcí ulic nebo různých velkoplošných oprav, o kterých jsou a budou Chebané průběžně informováni,“ vysvětluje. V řešení je stále jednání s investorem ohledně kasáren na Zlatém vrchu. „To chceme v roce 2022 dotáhnout do konce. Musím podotknout, že se jedná o nesmírně složitou záležitost a stále není v tuto chvíli jasné, jestli se domluvíme na nějaké kupní smlouvě, nebo jestli celou zakázku budeme muset vypisovat znovu. Poté je také důležité zaměřit se na další jednání s investory pro využití průmyslového parku dva v Dolních Dvorech, kde jednáme s několika investory. Jsme si vědomi toho, že jejich případná investice by mohla změnit a posunout Cheb na mnoho let dopředu,“ pokračuje.

Dalším důležitým tématem jsou pro Cheb společenské akce a oslavy. „Celým rokem se bude promítat koncept oslav 700. trvalého připojení Chebska k Českému království. Už teď v lednu „vykopneme“ první témata. Například pan doktor Říha nám postupně překládá kroniku, kterou vloni město koupilo v Německu. A od tohoto měsíce se budou postupně odhalovat kapitoly této kroniky, která mapuje celé dějiny Chebska od počátku až do 18. století. To bude taková první vlaštovka našich oslav,“ dodává Antonín Jalovec.