„Několikrát se rozvodnila řeka Ohře a severní část Chebu postihla velká voda. Jedna z velkých povodní přišla v roce 1325. Lodní ulicí, dnes ulice Smetanova a Kasární náměstí, se tehdy dalo plavit říční lodí. A aby tam mohly projet koně, měla ulice často přívoz,“ sdělil Říha.

Také další povodeň v roce 1374 byla tak velká, že celá Lodní ulice byla opět pod vodou a zřítil se i kamenný most přes Ohři.

„Kronika také například uvádí, že na Chebsku bylo přes 40 hradů a tvrzí. Jejich majitelé či správci z nich často podnikali loupeživé výpady proti formanským vozům nebo jednotlivým hospodářstvím a město proto podniklo desítky trestných výprav, aby okolní hrady dobilo a loupeživé rytíře potrestalo. I o tom kronikář vypravuje, stejně jako o husitských válkách, při nichž město i celé Chebsko utrpělo veliké ztráty, zejména při obléhání města husity v únoru 1430,“ informoval historik.

Město Cheb má s obsáhlou kronikou z 18. století další plány, aby byla přístupná i veřejnosti. „Knihu chceme nechat restaurovat a plánujeme její digitalizaci a překlad. Digitalizovat bychom ji chtěli, aby si badatelé z řad veřejnosti mohli knihu prohlédnout na internetu,“ poznamenal chebský starosta Antonín Jalovec.