Původně se uvažovalo o tom, že radnice další ročník projektu vyhlásí až poté, co bude dokončeno všech čtrnáct úspěšných návrhů. Nakonec ale projekt spustil Cheb už nyní. Občané města mohou své návrhy na vylepšení městských zákoutí nebo svého bydliště posílat už nyní.

„Lhůta pro podávání návrhů je do 20. února,“ informovala mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Oproti minulému ročníku se zvýšila maximální výše částky na jeden nápad. Zatímco loni šlo o půl milionu korun, letos je částka dvojnásobná. Radnice tak chce umožnit, aby šanci dostaly i projekty, které sítem minulý rok propadly jen kvůli tomu, že jejich realizace by byla finančně náročnější.

Kvůli zatěžkávací zkoušce byl most kpt. Jaroše v noci z pátka na sobotu uzavřen.
Most Kpt. Jaroše zpevní unikátní materiál ze Švýcarska

Chebu se zatím podařilo realizovat dva projekty z minulého roku. Hotový je projekt Oříšky od Dagmar Kalina. Ten má pomoci přežít ptákům a veverkám v bývalém hradebním příkopu. „V parku žije po mnoho let populace veverek obecných,“ řekla autorka meganápadu. „Při budování krajinné výstavy a zušlechťování tohoto parku bylo vykáceno mnoho starých stromů a téměř všechny keře. Veverky a ptactvo tak přišly o své úkryty. Veverky často přebíhají Hradební ulici a jsou ohrožovány projíždějícími automobily. Pokud by byl v parku dostatek potravy, nebyly by veverky nuceny přebíhat silnici a hledat potravu jinde.“ A tak se také stalo. Svahy a okolí hradebního příkopu byly osázeny více než stovkou keřů a pěticí vzrostlých ořešáků. K tomu zde bylo nainstalováno pět desítek budek různých velikostí.

Dalším projektem, který už má Cheb hotový je rozšíření jízdárny. Vybudována byla nová drenážní vrstva, na kterou byl položen křemičitý písek. Ostatní projekty, které uspěly v minulém ročníku, bude město postupně realizovat v následujících měsících.