Náročná byla zejména proto, že probíhala za plného provozu.

„V rámci této první etapy rekonstrukce byly kompletně vyměněny rozvody elektrické energie, vody a kanalizace. Byly provedeny změny vnitřní dispozice jednotlivých prostorů tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám hasičů sloužícím na této stanici, a zároveň aby se zlepšily hygienické a pracovní podmínky pro jejich náročnou práci. Byly zvětšeny prostory kuchyně, jídelny a denní místnosti. Celkovou rekonstrukcí prošlo i hygienické zázemí a šatny tak, aby tyto prostory splňovaly současné hygienické požadavky,” vyjmenoval mluvčí HZS Martin Kasal.

Celkové náklady v hodnotě 14,5 milionu korun byly pokryty z rozpočtu města Cheb v celkové výši 13,1 milionu korun a zbylá část byla hrazena ze státního rozpočtu. Stanice byla v měsíci říjnu vybavena novým nábytkem a zařizovacími předměty.

Na hasičské stanici proto nechyběli ani představitelé Chebu. „Samozřejmě, že už jsem tady byl, a to několikrát, ale ještě ne teď po rekonstrukci,” smál se starosta Chebu Pavel Vanoušek. Připadla mu čestná povinnost slavnostně přestřihnout pásku u vchodu do stanice.

„Vzhledem k omezeným finančním prostředkům bohužel nebyla provedena rekonstrukce v prvním podzemním podlaží, kde je nutné provést rekonstrukci plynové kotelny, technického zázemí pro práci hasičů. Je tu umývárna hadic, skladu technických prostředků, skladu chemické a technické služby a další, a dále prostory pro udržování a zvyšování fyzické zdatnosti a termické odolnosti příslušníků. Stavební úpravy těchto prostor byly přesunuty do druhé etapy rekonstrukce, která by se měla uskutečnit v letech 2014 až 2015 a jejíž předběžné náklady byly odhadnuty na 3,5 milionu korun,” uvedl ředitel HZS Cheb Jan Doubrava.

Stavbu prováděla dodavatelsky karlovarská firma, ale vzhledem k omezeným finančním prostředkům museli přiložit ruce k dílu i sami hasiči, kteří se podíleli zejména na bouracích pracích a na vymalování a uklizení zrekonstruovaných prostor.