Přípravy rozpočtu jdou do finiše a k jeho schválení by mělo dojít 20. prosince.

„Převzali jsme polotovar, který jsme museli seškrtat na výdajové stránce, protože výdaje výrazně převyšovaly příjmy,“ řekl k rozpočtu chebský místostarosta Miroslav Plevný. „Vyškrtali jsme investiční akce, jejichž realizace by s ohledem na projektovou připravenost, či spíše nepřipravenost, byla v příštím roce stejně nereálná,“ uvedl.

Město by mělo v příštím roce hospodařit s finančními prostředky v celkovém objemu přes jednu miliardu korun. Saldo příjmů a výdajů má činit téměř 300 milionů korun. „Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude vyrovnán zapojením přebytku letošního rozpočtu a rezerv z minulých let a překlenovacím úvěrem ve výši předpokládaných dotací. Už nyní máme na příští rok potvrzeny dotace v celkové výši asi 70 milionů korun,“ vysvětlil místostarosta.

Ilustrační foto
Opraví i skoro 300 let starý kamenný mostek

„Chceme se přednostně zaměřit na opravy komunikací, chodníků a veřejných prostranství nebo budování nových cyklostezek. Investovat budeme také do okrajových lokalit Chebu,“ podotkl starosta Antonín Jalovec.

Mezi největší má patřit například celková rekonstrukce Zemědělské ulice v Hájích, zateplení 3. ZŠ na Zlatém vrchu, vybudování chybějícího úseku cyklostezky z Chebu na Waldsassen nebo další fáze revitalizace sportovního areálu Lokomotivy, kde se počítá s úpravami zázemí sportovní haly a demolicí staré tribuny fotbalového stadionu. „Jen akce spadající pod odbor investic by měly celkově dělat kolem 300 milionů korun. V minulých letech to přitom bývalo tak 100 až 120 milionů,“ dodal Plevný. Počítá se také třeba s rekonstrukcemi ulic Písečná a Dukelská, první fází revitalizace sídliště Spáleniště nebo také vybudováním cyklostezky z Havlíčkovy ulice na Zlatý vrch podél Ohře a cyklostezky z Hájů do Podhradu.

SAMANTHA RUSLANOVA si poprvé prohlédla svět v úterý 27. listopadu v 12.44 hodin. Při narození vážila 2 800 gramů. Doma v Chebu se z malé dceruška těší maminka Reneta a tatínek Václav.
Miminka Chebského deníku