Stovky osobních a nákladních automobilů denně projedou německým městem Waldsassen. Město tak v tuto chvíli připravuje projekt obchvatu města, který by několikatunové náklaďáky z centra odvedl. Vzor našli němečtí sousedé právě v Chebu, kde obchvat města funguje již rok.

„Podobně jako před časem v Chebu řeší nyní i němečtí sousedé problematiku husté dopravy v centru jejich města. Zatímco stavba jihovýchodního obchvatu Chebu je hotova, Waldsassen na řešení teprve čeká. Ve hře jsou přitom dvě varianty průtah městem či obchvat," uvedla Simona Liptáková, tisková mluvčí chebské radnice.

Starosta Waldsassenu Bernd Sommer je zastáncem průtahu městem, kdy hlavní trasa využívá železniční koridor a některé komunikace povedou v podzemí.

„Zajímavé je, že v Bavorsku je přímá volba starostů a otázka, jakým způsobem dopravu řešit, byla ve Waldsassenu hlavním volebním tématem. Starosta německého města s řešením v podobě průtahu vyhrál se ziskem 66 procent hlasů při 80procentní volební účasti," uvedl starosta Chebu Petr Navrátil.

V současné době má waldsassenská radnice jak stavební povolení na obchvat, tak finanční zajištění projektu.

„Předpoklad dokončení stavby je do tří let," vysvětlil waldsassenský starosta Bernd Sommer.

Podle německého starosty se však proti průtahu postavila skupina asi třiceti odpůrců. Někteří z nich přitom nejsou ani občany Waldsassenu. Dá se přitom předpokládat, že budou iniciovat soudní jednání týkající se napadení projektu. Tím by se realizace stavby zřejmě zpozdila až o dva roky.

„Jak bude průjezd Waldsassenem řešen, je věcí německé strany. Bylo by však dobré situaci vzhledem k hustotě dopravy vyřešit v co nejkratším časovém horizontu," uvedl starosta Petr Navrátil.

Cheb dokončil jihovýchodní obchvat města v loňském roce. Právě po něm nyní jezdí nákladní auta přes německý Waldsassen dál do německého vnitrozemí. I v Chebu před samotnou výstavbou obchvatu lidé bojovali protestními akcemi, které však nakonec stavbu nezastavily. V tuto chvíli si mnoho lidí stěžuje na hluk z automobilů v městské části města Háje. Tam se nyní provádí měření hluku.