„Žádáme řidiče, aby respektovali dopravní značení. Umožní tím kvalitní a důkladný úklid ulic a parkovišť, ulehčí práci zaměstnancům firmy CHETES s.r.o. a samozřejmě se vyhnou i případné pokutě za stání s vozidlem v rozporu s pravidly silničního provozu,“ uvádí na stránkách města ředitel Městské policie Cheb Pavel Janošťák.

Harmonogram blokového čištění ulic a parkovišť najdete na stránkách města Chebu ZDE>>>

Jak dále ale městští strážníci zveřejnili, lhostejnost některých nezodpovědných řidičů, kterým nezáleží na čistotě města a nerespektují dopravní značení, rok od roku narůstá. Při blokovém čištění v roce 2021 řešili 252 přestupků, v roce 2022 jich bylo 383, a v roce 2023 řešili už 420 přestupků.

V Lipové hořel menší objekt a auto
V Lipové u nádraží hořel menší objekt a auto

„Na lhostejnost řidičů vozidel, kteří nerespektují dopravní značení při blokovém čištění města, bohužel doplácejí všichni slušní spoluobčané našeho města. Proto se strážníci Městské policie Cheb rozhodli v letošním roce řešit tyto přestupky nekompromisně a mnohem přísněji než v letech předchozích,“ upozorňuje ředitel městské policie. „Věříme, že v letošním roce bude lhostejných řidičů výrazně méně než v letech předchozích.“

Městská policie Cheb děkuje všem občanům a návštěvníkům našeho města za ohleduplné a slušné chování.