Obyvatelé Tří Seker oslavili 480 let od první zmínky o obci. „Ráno se sešli místní občané a spolky ve slavnostním průvodu obcí, který za doprovodu Dechové hudby mladých a mažoretek z Tachova probudil i poslední spáče,“ uvedl místostarosta obce Miroslav Cuchal. „Průvod došel k novému muzeu, kde pokračovalo vystoupení hudebníků a mažoretek. Pro návštěvníky byl u muzea připraven panem Reitmajerem a jeho družkou raut s mnoha specialitami.“ Program pokračoval fotbalovým utkáním současných členů a veteránů TJ Tatran Tři Sekery, kteří se na toto klání sjeli z různých koutů republiky.

Program nabídl také katolický kostel, ve kterém se konala výstava obrazů a šperků místní občanky Emilie Čačkové z Krásného. Poté zde zazněl koncert klasické hudby flétnistky Veroniky Klírové a kytaristy Pavla Cuchala.

Lidé se pak přesunuli na hřiště, kde děti pobavilo vystoupením klauna a dospělí využili bohaté nabídky u stánků s občerstvením. Celým odpolednem a večerem provázela hudební skupina Pralesanka. „Vyvrcholením celé slavnosti bylo strhující vystoupení hudební skupiny ABBA Chiquita revival z Olomouce,“ popisoval místostarosta. Třešničkou na dortu byl ohňostroj a volná zábava pokračovala až do ranních hodin.

„Díky pěknému počasí se zahradní slavnosti zúčastnilo více než 500 občanů. Poděkování za tento vydařený den patří všem organizátorům a účastníkům, obzvláště pak starostce Dagmar Strnadové,“ dodal Miroslav Cuchal.