V rámci Valdštejnských slavností se v sobotu 1. září od devíti do osmnácti hodin na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad uskuteční zábavně vzdělávací akce Třiďte odpad – má to smysl. Hlavním zaměřením akce je výchova dětí a dospělých ke třídění odpadů. Součástí bude i výstava postavičky jménem Tonda Obal. Ta je maskotem také takzvaných Barevných dnů, a provází děti světem třídění a recyklace odpadů. Součástí programu je výklad lektora, hra 'třídění odpadů', panely ukazující koloběhy odpadů (od vzniku až po recyklaci) a vzorky materiálů vyrobených recyklací odpadů. Na akcích mu pomáhají další tři kamarádi – Petka Peťka, Pepa Střep i Krabice Kája – zástupci jednotlivých druhů tříděného odpadu.