Dobrovolnické centrum (DC) v Chebu uspořádalo školení pro nové dobrovolníky. Přišlo jich pět, z toho tři byli studenti středních škol.

Chystají se pomáhat ostatním. „Zpočátku má každý dobrovolník svého patrona, není to, že bychom je rovnou nechali samotné,“ řekla koordinátorka DC Cheb Eva Kolafová. „Co je důležité, jsou základy první pomoci, na toto téma jsme měli rozsáhlé školení,“ poznamenala.

Dobrovolníci se setkávají s nemocnými lidmi a se seniory, proto si musí umět poradit v každé situaci. Svým způsobem musí být také psychologové. „Někdy si klienti stěžují na spoustu věcí, ale pak zjistíte, že volají o pomoc. Že potřebují, aby s nimi někdo byl a vyslechl je,“ řekl k tomu farář Petr Hruška.
Aby sami dobrovolníci, kteří jsou smluvně vázáni mlčenlivostí, mohli své pocity ventilovat, pořádá pro ně farní charita pětkrát do roka supervizi. Setkání, kde si vzájemně sdělí, s čím se setkali a s čím potřebují pomoci.

„Už jsem byl na jedné supervizi,“ svěřil se začínající dobrovolník Ludvík Eger. „Myslím, že najít si dvě hodiny denně není takový problém. Například v Německu je zcela běžné, že mladí pomáhají seniorům,“ řekl. Už měsíc navštěvuje Léčebnu dlouhodobě nemocných v Chebu. Sám už se setkal s umírajícím člověkem. „Je to pro mne něco nového. Pohybuji se stále mezi mladými a najednou se ocitnu mezi starými osobami. Musím své myšlení přizpůsobit jejich,“ poznamenal.