Česká obchodní inspekce (ČOI) zakázala prodej elektronické hry Honey Lover JD 035 DTP0259. Není to poprvé, co ČOI rozhodla o tom, že je výrobek nebezpečný. Možnost zavolat ČOI, pokud si zákazník myslí, že výrobek nesplňuje zákonem stanovené povinnosti, mají i obyvatelé Chebska.
„Spotřebitelé, a mnohdy ani sami prodejci nevědí, jaké podmínky musí výrobek splňovat,“ poznamenal mluvčí ČOI Marek Ženkl.

„Každý může dát podnět, aby ČOI prodejnu navštívila, výrobek odebrala a nechala posoudit. Je nutné při tom dodržet postup, že ČOI musí sama výrobek z prodejny vzít, zapečetit a dát k posouzení, aby nevznikly nějaké pochybnosti o místě nákupu,“ řekl s tím, že každý spotřebitel má právo ČOI na takovou prodejnu upozornit.

Podezřelé cyklistické helmy objevil Deník také ve vietnamské prodejně na Třídě Svobody. Krom toho se zde nacházely i hračky bez jakéhokoliv českého označení. To je častý prohřešek. „Všechno napravíme, česky označíme hračky a helmy stáhneme z prodeje,“ slibovali prodejci, když je Deník na tuto skutečnost upozornil.

ČOI zakázala prodej dětské hry HONEY LOVER JD 035 DTP0259

Hra HONEY LOVER JD 035 DTP0259

Jedná se o elektronickou hru v balení obsahující dva různobarevné přívěšky na krk. Výrobek je v zataveném blistru s vloženým příbalovým letákem, který obsahuje následující písemné informace ve španělském jazyce:


Název výrobku: JD 035 SPANISH EDITION HECHO EN CHINA…

Označení CE

Symbol věkového omezení na všech výrobcích je z větší části přelepen samolepkou obsahující EAN kód, čímž se uvedený bezpečnostní symbol stává nečitelným. Uvedenou samolepku nelze oddělit bez poškození vytištěného údaje.

Ve španělském jazyce je rovněž bezpečnostní pokyn „La electrificacion solo se aplica los adultos. (manipulace se zdrojem jen dospělá osoba). Toto písemné varování není u výrobku uvedeno v českém jazyce.

Výrobce nebo dovozce: není uveden

Posuzovaný výrobek svým charakterem, vlastnostmi, spadá jednoznačně do kategorie hraček a s ohledem na nedostatečné označení nevhodnosti pro děti do tří let může být používán ke hraní i mladšími dětmi.

Posouzení výrobku:

Nečitelnost omezení věkové kategorie dětí skýtá nebezpečí užití dětmi mladšími tří let, které by se mohly uškrtit na příliš dlouhé (více jak 220mm) volné šňůře visící od hračky, která se nepřetrhla ani po zatížení silou 25±2 N.

- uvedený výrobek nevyhovuje čl. 5.4. Šňůry na hračkách ČSN EN 71-1 +A6:2008 Bezpečnost hraček – Fyzikální a mechanické vlastnosti bod 5.4. šňůry na hračkách


- chybějící návod v českém jazyce nasvědčuje porušení ust. § 11 odst.1 zák.č.634/1992 Sb.


- nečitelnost (zakrytí samolepicí etiketou) upozornění na omezení věku dítěte do 3 let nasvědčuje porušení ust. § 9 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb.


- neuvedením výrobce nebo dovozce, popř. dodavatele je porušeno ust. § 10 odst. 1 písm. a) zák. č. 634/1992 Sb.


- výše uvedené nasvědčuje nesplnění základních požadavků dle přílohy č.2 bodu I.NV č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky v platném znění

Závěr:

Dle provedené analýzy rizik uvedených nedostatků bylo zjištěno vážné riziko pro spotřebitele, uživatele (malé děti). Nebezpečí spočívá v zadušení nebo poranění následkem nepředvídaného zachycení šňůrami – zipem připojeným ke hračce, s ohledem na věk dítěte, na jeho běžné chování a aktivity odpovídající jeho věku a stupni vyspělosti a s ohledem na absenci čitelného upozornění na omezení věku dítěte do tří let.