Více jak osm milionů korun dlužili na konci letošního března chebské pokladně lidé, kteří si v minulosti od města koupili dům nebo byt.
Vymáhání dluhů za jejich prodej je podle vedení radnice velmi zdlouhavé.

„Základním faktorem jsou dlouhé lhůty našich soudů,“ poznamenal chebský místostarosta Miroslav Plevný.
Řada těchto případů se vleče více jak deset let. K nejstarším patří prodej jednoho z domů v Havlíčkově ulici.
„Dům město prodalo v roce 1994, v roce 1996 jsme podali žalobu, dražba se uskutečnila v roce 2005 a rozvrhové usnesení soudu nabylo právní moci minulý měsíc,“ popsala tento případ mluvčí chebské radnice Martina Kuželová.

Celkem eviduje chebská radnice pohledávky po lhůtě splatnosti za prodej bytů a domů ve výši 8,019 milionu korun. Z toho nezaplacená kupní cena činí jen 1,907 milionu. Zbytek jsou sankce za pozdní úhradu, které se při pozdním placení stále zvyšují.

Suma všech pohledávek města je ale mnohem vyšší. Lidé a firmy mu k 31. březnu dlužili 85,1 milionu korun. Z toho nejvíc za nájemné a služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor – 54,602 milionu korun. Město si pohledávky ošetřuje samo, nevyužívá přitom služeb vymahačských firem. ⋌