Zdá se, že oběti domácího násilí se přestávají schovávat. Nasvědčuje tomu zvyšující se počet vykázaných násilníků z domu.
„Na Chebsku jsme v roce 2007 zaznamenali devětačtyřicet případů domácího násilí,“ uvedla mluvčí chebských policistů Martina Hrušková. „Jedna osoba musela být vykázána.“

Uplynulý rok museli policisté vyjíždět k dalším 96 podezřením na domácí násilí. Pokud policisté shledají, že by se opravdu mohlo jednat o násilí, musejí vyplnit záznam o výjezdu se známky domácího násilí. Takových formulářů policisté vyplnili minulý rok celkem 68. V jiných případech se mohlo jednat o hádku a policisty přivolali například sousedé. „V minulém roce byli na Chebsku vykázaní z domu tři násilníci, jedenáct pachatelů bylo trestně stíháno a u 65 případů se jednalo o přestupek,“ vyjmenovala mluvčí.

I přes to zůstávají nahlášené případy jen zlomkem z celého problému. Podle odborníků je důležité, aby si oběti i policisté zažili možnosti, mezi které patří třeba i vykázání násilníka. Ani to ale nepomůže odhalit všechny činy. „Oběti bývají v rozpacích,“ vysvětloval již dříve chebský psycholog Ján Pobežal. „Pokud budeme mluvit o obětech - ženách - často mají svého muže rády či trpí pocitem studu a čin nenahlásí. A to přesto, že za vzniklou situaci nemohou. Také si leckdy nechtějí přiznat, co se doopravdy děje,“ dodal.

A jak vypadá podle statistik prototyp oběti domácího násilí? Nejčastěji jde o vdanou ženu jejíž věk se pohybuje okolo 30 až 40 let.

Pomoc mohou oběti hledat i na internetu

Dona linka – pomoc osobám ohroženým domácím násilím
Telefon: 251 511 313 www.donalinka.cz

Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem trestných činů
Telefon: 257 317 110 www.bkb.cz