Získat peníze na novou cyklostezku nebo silnici je pro malé obce a městečka složité. Ne vždy se jim to podaří. Úspěšná je v tomto směru Skalná na Chebsku. Ale i zde museli při výstavbě nové cyklostezky řešit řadu problémů. První cyklisté na ní vyjeli o víkendu

„Při získávání dotací je Skalná poměrně úspěšná,“ uvedl starosta Skalné Radomil Gold. Přesto přiznává, že při jednáních se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) o financování skalenské cyklostezky musel řešit řadu problémů. „Fond poskytuje na financování cyklostezek pouze 60 procent nákladů. Těch zbylých čtyřicet si musí město zajistit samo. A to pro malé obce nebo města může být problém,“ upozornil starosta. V současné době je podle něj i jednodušší pro menší obce žádat peníze na drobnější akce, jako jsou právě cyklostezky.

Ani výstavba nové trasy určených pro cyklisty není nic levného. Osmsetosmdesátosm metrů dlouhý úsek cyklostezky mezi Skalnou a Starým Rybníkem stál 6,035 milionu korun. Město získalo na jeho výstavbu dvě dotace. Od SFDI dostalo 3,267 milionu a od Karlovarského kraje jeden milion. Zbytek hradila Skalná z vlastních prostředků.

„Dotaci od fondu jsme dostali poměrně komfortně, jen jsme se museli dohadovat, co jsou uznatelné náklady. Fond nám například neuznal rozprostření ornice na násep cyklostezky. Podle fondu se nejedná o konstrukční vrstvu ale o sadovou úpravu. Nakonec ale všechno dopadlo dobře. Uspěli jsme z takových osmdesáti procent,“ odhadl starosta.

Podobné problémy řeší při výstavbě cyklostezek ve městě i chebská radnice. Fond přispěje dotací na samotnou cyklostezku ale úpravy související s výstavbou nebo rekonstrukcí veřejného osvětlení či chodníků, které si stavební práce vyžádají už musí město hradit samo.
„Cyklostezky stavíme postupně. Většinou zároveň s rekonstrukcí lokality, kterou cyklostezky povedou,“ poznamenal chebský místostarosta Miroslav Plevný. „Zároveň s cyklostezkami se snažíme postavit i chodníky pro chodce nebo veřejné osvětlení,“ dodal.
Chebská radnice už od roku 2001 investovala do cyklotras přes 40 milionů korun.

V řadě malých obcí by ale před novými cyklostezkami dali přednost opravě komunikací.
„Jenže opravy silnic jsou strašně drahé. A my si musíme nejprve zajistit financování, třeba i z úvěru a pak si zažádat o dotaci. To si s naším rozpočtem nemůžeme dovolit,“ řekla starosta Nebanic Jana Balko.

Z nových cyklostezek mají největší radost cykloturisté nebo rodiče dětí, které se už nemusí na kolech proplétat mezi automobily. Někde na ně i lidé láteří.
„Všude okolo Drmoulu je spousta cyklostezek. Na to peníze jsou. Ale že chybí obchvat obce, to nikomu nevadí. Stovky kamionů přitom jezdí přímo přes vesnici. Obchvat nám pořád všichni jen slibují,“ postěžovala si Růžena Knedlíková z Drmoulu na Mariánskolázeňsku.